Cuốc với cuộc sống

Rate this post

Theo số liệu của cơ quan chức năng, năm học 2022-2023, cả nước thiếu khoảng 101.745 giáo viên. Trong đó, Thanh Hóa thiếu 10.276 giáo viên, Hà Nội thiếu 10.265 giáo viên, Nghệ An thiếu gần 8.000 giáo viên, TP. Hồ Chí Minh thiếu hơn 5.200 giáo viên, Bình Dương thiếu hơn 3.000 giáo viên. Tiếp đến là Thái Nguyên, Quảng Nam, Quảng Ngãi… Bình Phước còn thiếu 1.500 giáo viên, bình quân mỗi huyện, thị xã, thành phố thiếu 136 giáo viên.

Thiếu 1.500 giáo viên của Bình Phước, nếu so sánh với số lượng của các tỉnh, thì thiếu nhiều thành viên trong cả nước có phải là lớn không? If only look number that, Binh đoàn 63 tỉnh, thành trong cả nước, Bình Phước ở mức thấp. The but if see an toàn diện, vấn đề không như vậy. Đơn giản là bởi dân số cả nước 96 triệu người, trong khi dân số Bình Phước chỉ có 1 triệu người. Thiếu viên tính toán trên tổng số dân, Bình Phước thuộc nhóm cao nhất cả nước chứ không phải ở mức thấp như đã nêu.

Thiếu viên giáo dục trong cả nước nói chung và với Bình Phước nói riêng không phải là vấn đề mới. By may, Câu chuyện Bình Phước thiếu giáo viên đã được thiết lập ngay từ năm tỉnh được tái lập (năm 1997). Và trước đó, tỉnh Sông Bé từ khi thành lập năm 1976 cũng luôn thiếu giáo viên, hay trước đó nữa là từ khi giải phóng miền Nam, hệ thống nhất đất nước năm 1975. Trên toàn quốc cũng có trong trạng thái tự.

Tại sao ngành giáo dục lại luôn thiếu giáo viên, trong khi có ngành luôn thừa, có lúc nào thừa lúc thiếu không? Câu chuyện thiếu thành viên giáo dục đã đặt ra nhiều vấn đề để ổn định nhân lực của ngành giáo dục về lâu dài, như lương chế độ và chính sách, những người liên quan đến việc tuyển dụng, môi trường làm việc của hệ thống giáo dục. ..

Và những vấn đề này đã được đặt ra từ nhiều bộ thập phân. Thế nhưng qua nhiều năm, qua nhiều nhiệm kỳ, qua nhiều thế hệ, nhiều chu kỳ đào tạo giáo viên vẫn chưa thể phục hồi được và có thể sẽ kéo dài trong nhiều năm tới nếu không sớm có giải pháp căn cứ, mang tính chiến lược, vững bền. This hệ thống sẽ kết nối hệ thống kia, đào tạo sư phạm, đào tạo viên và chất lượng giáo dục cả nước sẽ đứng trước nhiều vấn đề ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng học đường, xa hơn nữa là chất lượng lao động , chất lượng các thế hệ tiếp nối sau này.

Những năm 80, 90 của thế kỷ trước, chuẩn một lớp học có 40 học sinh, 40-50 học sinh cũng được và thường xuyên. Từ những năm 2000, con số này dần dần được rút lại là 35 học sinh, một số phương pháp, một số trường có chỉ số cao và 30 học sinh / lớp hoặc thấp hơn. Kéo theo đó, nhu cầu về giáo viên nhiều lên…

Có thể thấy mỗi điểm, giáo dục cũng như tất cả các mặt khác của cuộc sống đều đặt ra các yêu cầu khác nhau, khác nhau chuẩn và quy định của hệ thống các yếu tố sau luôn đặt ra yêu cầu cao hơn thế hệ trước. This quy luật ngược lại, hệ thống thế hệ sau mà có tiêu chuẩn thấp hơn thế hệ trước thì sẽ kéo ngược sự phát triển, trở thành lực cản của sự phát triển. Vì thế, giáo dục học cũng như tất cả các mặt khác, các lĩnh vực khác, các ngành khác, nếu không bắt kịp thời yêu cầu thiết lập, không đáp ứng được mới và thiết lập mới tiêu chuẩn cao, thì sẽ phải chật vật , Cứng với cuộc sống.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *