Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra các dự án chậm triển khai tại Đức Phổ

Rate this post

Sáng nay 20/9, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh kiểm tra dự án đầu tư khu du lịch Sa Huỳnh mở rộng và dự án khu du lịch King Bay – Sa Huỳnh.


Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra các dự án chậm triển khai tại Đức Phổ

Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh kiểm tra dự án đầu tư khu du lịch Sa Huỳnh mở rộng do Công ty Cổ phần Du lịch Quảng Ngãi làm chủ đầu tư. Năm 2013, UBND tỉnh Quảng Ngãi cho thuê đất hơn 3 ha. Thế nhưng, đến nay, công ty chưa xây dựng chính công trình mục đích trên diện tích hơn 3 ha mà chỉ xây dựng đoạn kè dọc bờ biển khoảng 100m và kè phần bị hư hỏng trong khoảng 200m. Đối với diện tích 47 ha mà nhà đầu tư đề xuất tiếp tục mở rộng đến nay vẫn chưa được triển khai. Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh yêu cầu phải làm thủ tục thu hồi đất 3ha. Đối với phần đất 47ha giao UBND thị xã Đức Phổ tiến hành đền bù, tạo quỹ đất sạch phát triển thương mại du lịch.


Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh cho rằng Công ty Cổ phần Du lịch Quảng Ngãi không đưa đất vào sử dụng là phạm vi luật về đất đai, vừa qua UBND tỉnh đã thông báo thu hồi đất, sắp xếp thời gian yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với Thị xã Đức Phổ và Sở có liên quan tham mưu cho UBND tỉnh có quyết định chính thức để thu hồi đất đối với 3ha này, đối với diện tích 47ha còn lại giao cho Thị xã Đức Phổ lập phương án giải phóng mặt bằng tạo đất sạch để đấu giá quỹ đất được đưa vào phát triển thương mại du lịch trong thời gian tới, thời gian hoàn thành giải phóng mặt bằng sạch vào cuối năm 2023.


Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh kiểm tra dự án khu du lịch King Bay – Sa Huỳnh
Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh kiểm tra dự án khu du lịch King Bay – Sa Huỳnh do Công ty Cổ phần Đầu tư bất động sản và Du lịch Quốc tế King Bay làm chủ đầu tư. Dự án này được cấp phép vào năm 2019 có tổng số vốn đầu tư 1.000 tỷ đồng. Dự án đến quý 4/2021 hoàn thành. Thế nhưng, đến nay, dự án mắc nợ liên quan đến đất xã quản lý nên nhà đầu tư rà soát nguồn gốc trong phạm vi dự án làm cơ sở để đánh giá, phân loại đất đai trong dự án. Dự án không thực hiện thủ tục cho phép chuyển nhượng đất nông nghiệp và nhà đầu tư cũng không thực hiện việc tự động nhận chuyển nhượng với các hộ gia đình cá nhân trong phạm vi dự án. Project not in the plan to use the year 2022 of the market xã Đức Phổ. Dự án vị trí chưa được điều chỉnh theo quy định. Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh cho rằng, dự án đến nay chưa hoàn thiện hồ sơ và tiến hành thủ tục thuê đất để thực hiện dự án theo quy định. Dự án chậm tiến độ theo quyết định của tư vấn đầu tiên được nâng cấp, cần phải làm việc với chủ đầu tư để tự nguyện cuối dự án.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh cho rằng đến thời điểm này, sau khi rà soát lại dự án nếu tiếp tục triển khai dự án này sẽ không bảo đảm về mặt pháp luật hiện hành, vì vậy giao cho Sở Kế hoạch và Đầu tư làm việc với nhà đầu tư để nhà đầu tư tự nguyện thực hiện dự án, sau khi có văn bản tự nguyện thực hiện dự án của nhà đầu tư giao cho Sở Kế hoạch và Tư vấn chủ trì phối hợp với Thị xã Đức Phổ và các cơ quan có liên quan rà soát lại toàn diện dự án về quy hoạch sử dụng đất, quy hoach xây dựng, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội cũng như các vấn đề có khác liên quan để tham gia để UBND tỉnh xem xét quyết định các bước tiếp theo để làm sao cho thấy quán rượu chính của tỉnh Quảng Ngãi trước sau như một, việc thay đổi này là làm vướng mắc chính sách pháp luật về đất đai chứ không phải là chính quyền của tỉnh Quảng Ngãi muốn thay đổi nhà đầu tư khác, tổ chức triển khai thực hiện dự án này thì phải thực hiện đúng theo quy định của pháp luật.


Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các ngành liên quan phải vui vẻ thực hiện các bước theo quy định để khai thác quỹ đất phục vụ phát triển du lịch. /.

Tăng Thư, Mỹ An / PTQ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *