Change to CCCD mount chip has to make up the BHXH, tag BHYT?

Rate this post

Điều 27 Quyết định 595 / QĐ-BHXH quy định thay đổi hoặc điều chỉnh nội dung trên BHXH, thẻ BHYT trong các trường hợp sau:

– Level up lại BHXH bị mất, bị lỗi.

– Thay đổi họ, tên, chữ đệm, ngày, tháng, năm sinh, giới tính, dân tộc, quốc tịch, ghi nội dung điều chỉnh trên BHXH sổ.

– Xác nhận đóng BHXH thời gian cho người tham gia được cộng đồng thời gian nhưng không phải đóng BHXH và điều chỉnh công việc hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt khó khăn, độc hại, nguy hiểm trước năm Năm 1995.

Thực tế, thông tin về số CMND / CCCD không thể hiển thị trực tiếp trên sổ BHXH hoặc thẻ BHYT, người dân không phải làm thủ tục thay đổi sổ BHXH, thẻ BHYT mới khi đổi từ CMND 9 số qua thẻ CCCD gắn kết 12 số.

Tuy nhiên, để thực hiện các liên tục như tra cứu quá trình tham gia BHXH, thời hạn sử dụng BHYT… thì mọi người cần phải làm thủ tục cập nhật BHXH hồ sơ thông tin, thẻ BHYT.

Show at, the people can to be craft to change the CCCD số một cách đơn giản trên Cổng Dịch vụ bảo hiểm xã hội Việt Nam theo các bước sau:

Bước 1: Truy cập vào cổng dịch vụ BHXH Việt Nam https://dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn/#/index

Change to CCCD mount chip has to make up the BHXH, tag BHYT?  - Ảnh 1.

Bước 2: Đăng nhập vào tài khoản sử dụng BHXH số mã và mật khẩu do BHXH cung cấp. Nếu không có tài khoản, người dùng có thể ấn Đăng ký and to the guide.

Change to CCCD mount chip has to make up the BHXH, tag BHYT?  - Ảnh 2.

Bước 3: Ấn vào tài khoản biểu tượng và chọn Account Information

Change to CCCD mount chip has to make up the BHXH, tag BHYT?  - Ảnh 3.

Bước 4: Tại cá nhân thông tin trang, chọn cây bút biểu tượng ở trường thông tin Số CCCD / CMND / Hộ chiếu to edit and update up the default image before, after the CCCD new.

Change to CCCD mount chip has to make up the BHXH, tag BHYT?  - Ảnh 4.

Bước 5: Nhập kiểm tra mã và ấn Ghi nhận to complete the procedure

Change to CCCD mount chip has to make up the BHXH, tag BHYT?  - Ảnh 5.

If the valid profile, the process that a test profile, the system update update the modelling account information. Người dùng không cần đến cơ quan BHXH để thực hiện thủ tục.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *