Bộ Thông tin và Truyền thông tin kết quả giai đoạn 1 xử lý ” báo hóa ” tạp chí, ” tư nhân hóa ” báo chí

Rate this post

(HNMO) – Bộ Thông tin và Truyền vừa thông tin kết quả làm việc, thanh tra, kiểm tra đối với 16 cơ quan báo chí (giai đoạn 1, đến hết tháng 9-2022). Theo đó, Bộ ban hành 11 quyết định việc xử lý vi phạm chính với tổng số tiền 616,5 triệu đồng do tạp chí “báo hóa”, có biểu hiện “tư nhân hóa” báo chí.

Bộ thông tin và Truyền thông tin bước đầu xác định, khoảng 30 cơ quan báo chí có dấu hiệu “báo chí hóa” tạp chí, “tư nhân hóa” báo chí. Bộ thông tin và truyền thống thông tin, thiết lập tổ chức tác động, rà soát, đánh giá, xem xét và chỉnh sửa.

Kết thúc giai đoạn 1, đến hết tháng 9-2022, Bộ Thông tin và Truyền thông làm việc, thanh tra, kiểm tra đối với 16 cơ quan báo chí, ban hành 11 quyết định xử lý vi phạm chính thức với tổng số tiền 616,5 triệu đồng.

Cụ thể, Tạp chí Thương mại bị phạt tiền 50 triệu đồng; Tạp chí Môi trường và Cuộc sống bị phạt tiền 55 triệu đồng; Tạp chí Doanh nghiệp và Tiếp thị bị phạt tiền 55 triệu đồng; Tạp chí Đời sống và Pháp luật bị phạt tiền 138 triệu đồng; Tạp chí điện tử Tri thức trực tuyến bị phạt tiền 72,5 triệu đồng; Tạp chí sở hữu trí tuệ và sáng tạo tiền phạt 50 triệu đồng; Tổng Biên Tập Tạp chí Sở hữu trí tuệ và Sáng tạo bị phạt tiền 3,5 triệu đồng; Tạp chí Kinh doanh và Biên mậu Việt Nam bị phạt tiền 63 triệu đồng và tước quyền sử dụng giấy phép loại hình điện tử trong thời hạn 3 tháng; Tổng Biên tập Tạp chí Kinh doanh và Biên mậu Việt Nam bị phạt tiền 7 triệu đồng; Báo Sức khỏe và Đời sống bị phạt tiền 72,5 triệu đồng; Báo điện tử Tổ quốc bị phạt tiền 50 triệu đồng.

Các đơn vị chức năng của Bộ Thông tin và Truyền thông đang hoàn thiện kết luận thanh tra, kiểm tra đối với Tạp chí Doanh nghiệp và Pháp lý, Tạp chí Tài chính doanh nghiệp, Tạp chí Nhà quản lý; chuẩn bị ban hành quyết định xử lý đối với Tạp chí điện tử Viettimes, Tạp chí điện tử Nhịp sống số, Tạp chí điện tử Kỹ thuật chống hàng giả và gian thương mại.

Theo Bộ Thông tin và Truyền thông, các cơ quan báo chí đều được xử lý đều đặn để xác nhận các sai sót, khuyết điểm, chấp nhận điều hành và định mức xử lý; have an link text can for the method, plan plan and animation; rà soát, kiểm tra nội dung thông tin, thực hiện đúng tôn chỉ, mục tiêu; bảo đảm kiểm tra nội dung thông tin, năng lực sản xuất, bài, kinh tế báo chí, an toàn, an ninh thông tin; tuân thủ quy định pháp luật về báo chí.

Các cơ quan báo chí được xử lý đã loại bỏ hàng ngàn tin nhắn, bài có nội dung không đúng tôn chỉ, mục đích do cơ quan chức năng chỉ ra; cam kết kiểm soát viên, chủ động gỡ bỏ những tin tức, bài có nội dung bên ngoài phạm vi tôn chỉ, mục tiêu.

The big of the management of the basic management of the base of the mass media are also accept the form of the give up, not performance of the basic management of the body management of the basics only. quan báo chí phục vụ phạm vi, khuyết điểm và thực hiện đúng các quy định.

Từ tháng 10-2022, Bộ thông tin và Truyền thông sẽ tiếp tục triển khai giai đoạn 2 kế hoạch xử lý trạng thái “báo hóa” tạp chí, biểu hiện “tư nhân hóa” báo chí; thanh tra, kiểm tra, đánh giá, xem xét hoạt động đối với khoảng 15 cơ quan báo chí.

Bộ Thông tin và Truyền thông quyết định xử lý nghiêm minh nếu phát hiện sai phạm, thậm chí tước quyền sử dụng giấy phép đối với những cơ quan báo chí để xảy ra sai phạm trọng, kéo dài, không nhận thức được công việc bad range. Đồng thời, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương xem xét, kiến ​​nghị xử lý cơ quan quản lý báo chí.

Trước đó, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định số 75 / QĐ-BTTTT ngày 10-3-2022 ban hành kế hoạch xử lý trạng thái “báo hóa” tạp chí, biểu hiện “tư nhân hóa” báo chí and Quyết định số 4000 / KH-BTTTT ngày 31-7-2022 ban hành kế hoạch triển khai các nhiệm vụ tại Kế hoạch 156-KH / BTGTƯ ngày 14-6-2022 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tăng cường chỉ đạo , quản lý, chỉnh sửa hoạt động báo, tạp chí, trang thông tin điện tử, mạng xã hội trong giai đoạn hiện nay.

Lần đầu tiên, các tạp chí nhận diện “báo chí hóa”, biểu hiện “tư nhân hóa” báo chí được Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ rõ, xử lý danh sách, đi vào những vấn đề nổi cộm mà dư luận xã hội quan tâm, bức xúc.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *