Bộ Giao thông vận tải xuất đề kiểm tra tốc độ cao Bắc – Nam giai đoạn 2

Rate this post

Chú thích ảnh
Trên công trường cao tốc Bắc – Nam phía đông đoạn Nghi Sơn – Diễn Châu. Ảnh: Ảnh: Huy Hùng / TTXVN

Cụ thể, Bộ Giao thông vận tải đề nghị Kiểm toán Nhà nước hỗ trợ, chỉ đạo các đơn vị kiểm tra chuyên ngành (khu vực) thực hiện kiểm tra hồ sơ thiết kế kỹ thuật và dự án xây dựng công trình tuyến / build package of the projected to the components before the performance only the rules of the package, xây dựng và bảo đảm sự khởi động của dự án trước ngày 31/12/2022 và triển khai thi công đồng loạt trước ngày 31/3/2023.

Lý do làm cho Bộ Giao thông vận tải mời Kiểm toán Nhà nước vào cuộc sớm là mong muốn công ty thiết lập hồ sơ thiết kế, dự án các gói thầu được xây dựng theo dự án xây dựng đường bộ cao tốc Bắc – Nam, Đông giai đoạn 2021 – 2025 đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật về việc quản lý dự án đầu tư xây dựng, quản lý chi phí đầu tư xây dựng, quản lý chặt chẽ và sử dụng nguồn hiệu ứng kết quả, tiết kiệm, công khai, minh bạch.

Điều này cũng tránh bỏ thất thoát lãng phí, bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình trước khi thực hiện chỉ định các gói thầu xây dựng theo Nghị quyết số 119 / NQ-CP ngày 08/9/2022. sung Nghị quyết số 18 / NQ-CP ngày 11/02/2022 của Chính phủ về triển khai Nghị quyết số 44/2022 / QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội về chủ đầu tư Dự án xây dựng đường công trình bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025

Theo kế hoạch, Bộ Giao thông vận tải sẽ gửi hồ sơ thiết kế kỹ thuật và xây dựng dự án của các gói thầu xây lắp thuộc 12 dự án thành phần Dự án xây dựng công trình đường cao tốc Bắc – Nam Đông giai đoạn đoạn 2021 – 2025 tới Kiểm toán Nhà nước từ khoảng 20/10 đến 7/11/2022.

Trước đó, vào giữa tháng 9/2022, Bộ Giao thông vận tải có văn bản đề xuất về công việc tổ chức, nhà thầu xây dựng Dự án xây dựng đường bộ cao tốc Bắc – Nam, Đông giai đoạn 2021 – Năm 2025.

Có hai nội dung rất quan trọng tại văn bản này là điều kiện năng lực kinh nghiệm nhà thầu và quy mô gói thầu xây dựng tại Dự án xây dựng công trình đường cao tốc Bắc – Nam, Đông giai đoạn 2021-2025.

Đây là những vấn đề rất quan trọng mà Bộ Giao thông vận tải cần được Thủ tướng Chính phủ thông qua để có thể kích hoạt chương trình chỉ định nhà thầu lắp cho Dự án xây dựng công trình đường cao tốc Bắc – Nam Đông giai đoạn 2021-2025.

Cụ thể, Bộ Giao thông vận tải đề nghị phân chia các gói thầu xây dựng tại dự án trong phạm vi khoảng 20 – 4 km / gói thầu và có dự kiến ​​giá trị khoảng 3.000 – 5.000 Tỷ đồng.

Như vậy, 12 dự án thành phần thuộc dự án xây dựng đường cao tốc Bắc – Nam, Đông giai đoạn 2021-2025 với chiều dài khoảng 729 km, dự kiến ​​được chia khoảng 30 gói thầu. Các nhà thầu số lượng trong một liên danh khoảng 1 nhà thầu / gói thầu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *