Bitwage hợp tác với Gemini cho ra mắt Bitcoin 401 (k)

Rate this post


Jonathan Chester (Giám đốc điều hành của Bitwage) cho biết công việc ra mắt sản phẩm này diễn ra sau khi công ty thử nghiệm hệ thống trong 10 tháng.

Bitcoin 401 (k) first of the world

Như vậy cho tới hiện tại, các công ty có thể cung cấp cho nhân viên tư vấn truyền thống (trước thuế) và Roth (sau thuế) 401k đô la vào Bitcoin.

401 (k) is a short account, the account that donate of the kernel can be met 1 phễu, hoặc toàn bộ bởi người chủ lao động. Kế hoạch truyền thống và Roth 401 (k) khác nhau về cách đóng góp bị tính thuế.

Investopedia chia sẻ những sự phân tích sau hơn về sự khác nhau giữa kế hoạch truyền thống và Roth: “với 401 (k) truyền thống, đóng góp của nhân viên giảm thuế cho năm họ thực hiện, nhưng việc rút tiền của họ bị đánh thuế ”. “Còn lại với Roth 401 (k), nhân viên đóng góp với thuế nhập sau và đồng thời có thể rút tiền mà không bị tính thuế nữa”

Gemini và tiền lương bảo vệ chương trình

Bitcoin 401 (k) of Bitwage được khởi động chính thức thông qua những nỗ lực tác động giữa sàn giao dịch Gemini – Kingdom Trust – Giải pháp hàng đầu. In which:

  • Gemini cho phép thanh toán bằng USD từ lao động chủ được chuyển đổi thành Bitcoin.
  • Kingdom Trust – 1 ký hiệu lưu dịch vụ loại.
  • The first row method will help process management and archive profile method 401 (k).

Theo kỳ, công việc thanh toán sẽ được chuyển đổi thành Bitcoin thông qua tiền ảo Gemini. Các nhà đầu tư vào Bitcoin 401 (k) có thể dễ dàng chuyển đổi tài sản từ Bitcoin sang USD và đảo ngược.

“Toàn bộ số tiền sẽ được chuyển đổi trên Gemini 1 giao dịch tự động trong mỗi kỳ thanh toán. Và nhân viên trả lương có thể chọn mua và bán giữa Bitcoin – USD theo ý mình ”

Bitwage tự tin định danh rằng Bitcoin 401 (k) sẽ giúp các công ty có thể tận dụng tối đa thanh toán đến từ tiền lương bảo vệ của chương trình (gọi tắt là PPP) COVID19. Vì đóng góp kế hoạch nên có thể tính toán là chi phí trả tiền. Bitcoin cho biết 401 (k) có thể giúp các công ty khớp với các tài khoản đóng góp, và không phải trả lãi suất từ ​​khoản vay khi Virus corona đại dịch kết thúc.

Tuy nhiên cần phải biết thêm rằng ban đầu đăng ký sẽ bị hạn chế về số lượng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *