Bình Phước: Xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, kỷ luật, kỷ cương, hiện đại

Rate this post

Hội nghị trực tuyến từ đầu đề nghị của UBND tỉnh đến các huyện, thị xã, thành phố và các xã, phường, thị trấn trong tỉnh.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh cho rằng: Các chỉ tiêu quan trọng của cơ bản hoàn thành chiến dịch

Đánh giá tại hội nghị cho thấy, công việc thực hiện chiến dịch đã góp phần thay đổi nhận thức của toàn hệ thống chính quyền từ tỉnh đến cấp xã trong công việc cung cấp dịch vụ trực tuyến, xây dựng chính quyền điện tử trong thời kỳ chuyển đổi số ngày càng mạnh mẽ như hiện nay. Từ đó, nâng cao hơn nữa sự quan tâm của các quyền cấp chính đối với công việc giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) cho người dân, doanh nghiệp, tạo nền tốt trong công việc triển khai dịch vụ trực tuyến, số ize in the Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ.

Chiến dịch cao điểm 92 ngày đêm (từ ngày 1-6 đến 31-8-2022) được khai thác, đạt được kết quả tích cực, cụ thể: Tỷ lệ dịch vụ trực tuyến phát hồ sơ đạt 80%; Hồ sơ tỷ lệ, TTHC xử lý trực tuyến đạt 50%; Hồ sơ tỷ lệ hóa, kết quả giải quyết TTHC đạt 100% tại Trung tâm Phục vụ hành chính tỉnh và bộ phận một cửa cấp; Tỷ lệ báo cáo của các nhà điều hành cơ quan nước được thực hiện trực tuyến đạt 50%; 100% hồ sơ, TTHC được giải quyết hạn chế, không để hồ sơ chuyển qua trễ trạng thái.

Về triển khai hệ thống báo cáo: Mục tiêu của chiến dịch là tỷ lệ báo cáo trực tuyến của các nhà điều hành cơ bản đạt từ 50% trở lên. Trước ngày 1-6-2022, toàn tỉnh vẫn còn 36 xã chưa nhập trên hệ thống báo cáo thông báo của phủ Chính (GRIS). Trong chiến dịch, các cơ quan, ban, ngành, UBND cấp huyện và xã đã hoàn thành việc báo cáo trực tuyến trên hệ thống của Chính phủ từ ngày 3-7-2022 …

Đánh giá tại hội nghị, các đại biểu cho rằng: Việc thực hiện chiến dịch có sự phân công của nhiệm vụ, xác định trách nhiệm, xác định thời gian và giao các cụ thể tới từng cơ quan nhà nước cấp tỉnh, huyện và xã. Công tác thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn người dân được thực hiện thông qua nhiều hình thức phong phú, đa dạng, mang dịch vụ trực tuyến, chuyển đổi số đến gần hơn với người dân trong tỉnh, đặc biệt là người dân at deep area, xa, đồng bào dân tộc thiểu số. Foured training, direction of the works of the syndership is used to the date as as real quality, chú trọng lợi ích thiết bị của người dân trong việc triển khai các hoạt động. Công ty đăng ký tài khoản trên quốc gia dịch vụ có bước đột phá …

Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuệ Hiền phát biểu chỉ đạo hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuệ Hiền biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự đồng ý của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong quá trình thực hiện. Đồng thời cho rằng, kết quả thực hiện chiến dịch chỉ là bước đầu, tạo tiền đề để tiếp tục tự tin, phấn đấu trong thời gian tới. Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: mục tiêu cho phép chuyển đổi số, nhiệm vụ giải pháp cũng có chủ đề, cần nhất là tinh thần triển khai quyết liệt, chấp nhận sự thay đổi để cùng cải cách mạnh mẽ TTHC, cải tiến hoàn thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh, tạo phá trong cải cách hành chính, xây dựng nền điều hành của tỉnh chuyên nghiệp, kỷ luật, kỷ cương, hiện đại, hiệu quả, máy chủ người dân, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.

Các đại biểu phát biểu tại hội nghị

Toàn cảnh hội nghị

Với những người đóng góp thiết bị trong thực hiện chiến dịch cao điểm 92 ngày đêm, 4 tập thể và 12 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *