Bình Phước: 62 dự án kêu gọi đầu tư trong và ngoài nước giai đoạn 2021-2030

Rate this post

BPO – Phiên bản hôm nay 14-9, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Trần Tuệ Hiền ký duyệt duyệt Quyết định số 1682 / QĐ-UBND ban hành Danh mục dự án kêu gọi đầu tư trong và ngoài nước trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn đoạn 2021-2030.

Theo đó, danh mục gồm 62 dự án, với tổng vốn đầu tư 23 tỷ 530 tỷ USD. Các dự án tập trung 13 lĩnh vực, bao gồm: phát triển hạ tầng khu công nghiệp và dân cư; phát triển điều khiển cụm; phát triển ngành gỗ biến chế – cao su; phát triển trái cây biến chế độ cụm; phát triển công ty hỗ trợ hệ thống – chế tạo; phát triển dịch vụ cụm hỗ trợ sản xuất xuất khẩu; dự án xây dựng ban đầu, trung tâm thương mại; dự án giáo dục lĩnh vực, y tế; lĩnh vực đô thị – thương mại – dịch vụ – du lịch; dự án đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp; high art projected; tái tạo năng lượng dự án; các dự án xử lý chất rắn.

Sản xuất pin tại Công ty TNHH Leoch Battery (Việt Nam) Khu công nghiệp Becamex – Bình Phước, xã Minh Thành, huyện Chơn Thành. Ảnh minh họa: Trương Show

Chủ tịch UBND tỉnh giao Trung tâm tiến hành tư vấn, thương mại và du lịch chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Tư vấn, các cơ sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện xúc tiến, kêu gọi đầu tư theo quy định.

Sở Kế hoạch và Tư vấn hằng năm căn cứ vào tình hình thực tế về việc thu hút đầu tư, chủ trì, phân phối các cơ sở, ban, ngành liên quan, tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung danh sách dự án kêu gọi đầu tư cho phù hợp. Khi có nhà đầu tư đề xuất thực hiện dự án trong danh mục dự án 62 này, chủ trì, phối hợp với các cơ sở, ngành, đơn vị, địa phương liên kết hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện, thủ tục hiện hành đúng quy định.

View Danh mục các dự án kêu gọi đmộtu tư trong và ngoài nước trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2021-2030 at here.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *