Bảy bảo đảm bảo đảm giải phóng mặt bằng Dự án Vành đai 4 – Vùng Thủ đô

Rate this post

(HNMO) – Phát biểu thi đua tại Hội nghị cam kết tiến độ và ký cam kết giao ước thi đua trong công tác giải phóng mặt bằng và tái định cư Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 – Vùng Thủ đô Hà Nội, chiều 30-9, đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, Trưởng ban Chỉ đạo triển khai Dự án xây dựng đường Vành đai đai 4 – Vùng Thủ đô Hà Nội đã nhấn mạnh 7 nội dung quan trọng để cam kết về tiến độ, cũng như giao ước thi đua được triển khai có hiệu quả.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng phát biểu tại hội nghị.

Yêu cầu nội dung của Trưởng ban Chỉ đạo cụ thể như sau:

Thứ nhất, cấp quyền, chính quyền các quận, huyện, nơi có dự án đi qua cần làm tốt công việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức và tổ chức thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước về cơ chế , chính sách trong bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, nhất là quán rượu sâu sắc sự cần thiết, cấp độ của việc sớm giải phóng mặt bằng đầu tư dự án, làm cơ sở cho các phương thức rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, để người dân có đất được hưởng ảnh hưởng, tạo đồng thuận và hệ thống cao nhất trong công việc hồi phục, thường xuyên giải phóng mặt bằng.

Thứ hai, tạo môi trường, điều kiện, hiệu lực và đánh giá phương thức để khuyến khích thi đua giữa các tỉnh, thành phố; giữa các quận, huyện, thành phố trong từng tỉnh, thành phố; between the files with the can; giữa cá nhân với cá nhân trong quá trình triển khai các công cụ hỗ trợ, hỗ trợ và tái định cư để giải phóng mặt bằng. Đặc biệt, cần đẩy mạnh thi đua trong sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các quy trình, thủ tục bảo đảm rút ngắn thời gian giải quyết các phòng, ban chuyên môn của mỗi địa phương tiêu chuẩn hóa, quy trình hóa, cụ thể hóa, mọi hoạt động chuyên nghiệp của tổ chức, đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư từng địa phương.

Trên cơ sở giao ước thi đua ngày hôm nay, các quận, huyện, xã, phường thuộc Thủ đô Hà Nội và tỉnh Hưng Yên, tỉnh Bắc Ninh cần chủ động xây dựng, tổ chức các phong trào thi đua bắt buộc, gắn với nhiệm vụ chính trị – xã hội của từng địa phương, cá nhân gắn với nhiệm vụ được giao; đồng thời, gắn kết với công ty xác định nguồn gốc, kiểm tra tài sản trên đất, lập phương án, công khai và phê duyệt phương án … Trong đó, nội dung, tiêu chí thi đua phải cụ thể, dễ làm , dễ thực hiện, dễ kiểm tra, giám sát và phải đúng với các quy định của pháp luật; đồng thời, cần đẩy mạnh ứng dụng nghệ thuật thông tin vào công việc chuyên môn, đóng góp phần hoàn thành tốt nhất, nhiệm vụ nhanh nhất được giao về công việc giải phóng mặt bằng, tái định cư.

Thứ ba, đổi mới công việc, lề lối làm việc của tổ chức, đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo hướng linh động, hiệu quả, bảo đảm chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch, coi trọng công việc phát hiện, chọn các nhân, tập có thành tích để khen thưởng; trong đó, cần quan tâm, động viên, khen thưởng người lao động trực tiếp, gương điển hình tiên tiến trong công việc phóng to mặt đối với từng xã, phường …

Thứ tư, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị của các tập tin cao cấp địa phương để thúc đẩy nhanh chóng tác động giải phóng mặt bằng, tái định cư, tăng cường năng lực chỉ đạo của Ban chỉ đạo, các cơ sở, ngành, địa phương đảm bảo an sinh xã hội, thiết lập đời sống tinh thần và các vật chất của nhân dân, các đối tượng đặc biệt có đất bị thu hồi; các cấp, các ngành, các phương pháp có biện pháp thực thi, công cụ có thể bảo đảm tối đa các quyền và lợi ích hợp pháp của người có đất được thu hồi theo quy định để sớm ổn định ở chỗ, làm việc bảo mật sống cho dân cư trong phạm vi ảnh hưởng bởi dự án.

Thứ năm, tăng cường cải tiến cách điều hành chính, duy trì hiệu quả của việc giải quyết thủ tục chính; xây dựng, hoàn thiện các cơ chế, chính sách khuyến khích, tiện ích và sử dụng hiệu quả các nguồn lực trên địa bàn; thực hiện kỷ luật, kỷ luật, chống tiêu cực, lãng phí trong việc sử dụng các nguồn lực; thực hiện tốt công việc thanh tra, kiểm tra, giám sát thực hiện các nhiệm vụ để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và xử lý các loại phạm vi, tiêu cực trong quá trình thực hiện tổ chức.

Six, cần tăng cường vận động, khuyến khích người dân chấp thuận, ủng hộ và vận hành các cơ chế chính sách theo quy định của Nhà nước, phấn đấu hoàn thành bàn giao diện trước yêu cầu thời gian của Chính phủ cũng như của các local. Giải quyết kịp thời, đúng quy định pháp luật liên quan đến khiếu nại, giải quyết khiếu nại, bảo đảm không phát sinh điểm, tạp chí về an ninh thứ tự, giải quyết hài hòa lợi ích của Nhà nước, doanh nghiệp và dân cư. Phát huy vai trò tiền phong gương của bộ quản lý, quy chế, vai trò của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương, đơn vị trong tác vụ giải phóng mặt bằng. Từ đó đưa ra phong trào đua đến từng người dân, từng người dân, từng xóm.

Thứ bảy, to ensure the general process of the project between the public dec zoom to the face, refresh of the home and the standard of the capital as, Ban Chỉ đạo triển khai dự án yêu cầu Ban Cán sự UBND thành phố và các cấp, các ngành of the city is up up to the perfect job to the profile, the standard procedure is the start of the project; in that, the hech the option is a single process nhanh. Tư vấn thiết lập báo cáo khả thi; set report đánh giá môi trường hoạt động để gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định và tiếp tục mốc, bàn giao ranh giới giải phóng mặt bằng 22 / 58km còn lại cho các quận, huyện của thành phố (xong trước 31 -10-2022).

Với tinh thần đó, thay mặt Ban Chỉ đạo triển khai dự án, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng, Trưởng ban Chỉ đạo triển khai Dự án đầu tư xây dựng Đường Vành đai 4 – Vùng Thủ đô kêu gọi bộ điều khiển của 3 địa phương ra sức đua lập thành tích thúc đẩy nhanh tốc độ giải phóng mặt bằng trên từng địa chỉ, bảo đảm bàn giao diện bằng, tuân thủ các quy định của pháp luật luật, không để lỗi thoát, lãng phí; phấn đấu bàn giao diện 70% diện tích bằng các gói thầu xây dựng trước ngày 30-6-2023 để phục vụ công việc khởi động và bàn giao diện tích hợp lại trước ngày 31-12-2023 để thi công trình.

Bí thư Thành phố Hà Nội quyết định, thành phố Hà Nội luôn mong muốn tiếp tục nhận được sự phối hợp, đồng hành, chia sẻ để có thể triển khai dự án thành công, mang lại hiệu quả thiết bị cho Vùng Thủ đô .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *