Bản tăng nợ văn bản dù số lượng cần ban hành ít hơn cùng kỳ năm 2021

Rate this post

(HNMO) – Chiều 14-9, tiếp tục chương trình họp thứ 15, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến ​​về báo cáo của Chính phủ về tình hình thi hành Hiến pháp, luật, quyết định của Quốc hội.

Bộ trưởng Bộ tư pháp Lê Thành Long trình bày báo cáo.

Trình bày báo cáo của Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long cho biết, từ tháng 10-2021 đến nay, Chính phủ đã xem xét, cho ý kiến ​​24 đề xuất xây dựng và 19 dự án luật, dự thảo quyết định. Quy trình cho ý kiến ​​thông qua các dự án, dự án được Chính phủ xem xét chặt chẽ hơn. Các dự án, dự án được kỹ thuật lưỡng tính chuẩn, có bản thảo văn bản quy định chi tiết kèm theo. Tuy nhiên, quá trình thực hiện Luật xây dựng chương trình, lệnh vẫn tồn tại chế độ như trạng thái xin lùi thời hạn hoặc không thực hiện bảo đảm chất lượng…

Ngay sau kỳ họp của Quốc hội khóa XV, Chính phủ chỉ đạo Bộ Tư pháp phối hợp với Văn phòng Chính phủ, các bộ sưu tập luật, pháp luật, quyết định được Quốc hội, Lệnh ban Thường vụ Quốc hội thông tin qua; xác định đầy đủ nội dung giao diện quy định chi tiết, lập danh mục văn bản quy định chi tiết Thủ tướng Chính phủ ban hành và phân tích cơ quan quản lý chỉnh sửa.

Tính từ ngày 1-10-2021 đến ngày 1-8-2022, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ có nhiệm vụ xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết 110. Đối với 70/110 văn bản quy định chi tiết luật, quyết định có hiệu lực trước ngày 1-8-2022 đã ban hành được 59/70 văn bản, còn lại 11/70 bản ghi nợ, không có ban hành; Đối với 40/110 văn bản quy định chi tiết luật, quyết định có hiệu lực sau ngày 1-8-2022, Phủ chính, Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo các bộ xây dựng, ban hành.

Công tác chỉ đạo, biến phổ hướng, giáo dục pháp luật, lệnh, quyết định đã được Chính phủ chú trọng tổ chức, triển khai kịp thời. 100% các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã lồng ghép nhiệm vụ phổ biến luật, pháp lệnh, quyết định mới được ban hành trong năm 2022 trong kế hoạch tác chiến phổ biến, giáo dục pháp luật hằng năm của địa phương .

Thẩm định báo cáo, Chủ nhiệm Ban hành luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng đề nghị, Chính phủ cần xác định nguyên nhân và giải pháp khắc phục sự cố với năm 2021, công việc nợ ban hành văn bản quy định chi tiết luật, ” ” ‘command has the default effect, mặc dù số lượng văn bản cần phải ban hành ít hơn so với cùng kỳ năm trước. Từ kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật cho thấy, số văn bản đề nghị xử lý rất cao nhưng số văn bản được xử lý sau khi kiểm tra lại low.

Một số tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra trong các năm trước nhưng chưa được phục hồi để phục vụ, có thể là một số hồ sơ đề xuất xây dựng luật không bảo đảm chất lượng, không đầy đủ, không gửi đúng thời gian hạn theo quy định; tính toán dự báo, “đầu gối” của luật xây dựng chương trình, low command; vẫn còn dự án trạng thái đã được đưa vào chương trình nhưng không chuẩn bị kịp để trình quốc hội theo đúng tiến độ; chất lượng một số dự án Ban Thường vụ Quốc hội không bảo đảm; nợ đọng tình trạng

Thảo luận về nội dung này, Chủ nhiệm ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh cho biết, từ khi Quốc hội thông qua 1 luật Điều 9 luật tại phiên họp bất thường lần thứ nhất (tháng 1-2022) đến nay, 3 the set up the direction of the law and the debublein.

Chủ nhiệm Quốc phòng – An ninh của Quốc hội Lê Tấn Tới đề nghị Chính phủ đề xuất các luật, chính sách cần thực hiện sớm và có đồng thuận cao, bảo đảm chất lượng của các dự án.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu thảo luận.

Phát biểu ý kiến ​​chỉ đạo, Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm trong ban nợ hành văn bản quy định chi tiết, pháp luật tăng lệnh mặc dù số văn bản cần ban hành ít hơn so với cùng kỳ năm 2021. Bên cạnh đó, một số đề nghị hướng dẫn không tuân thủ đúng các quy định của pháp luật.

Chủ tịch quốc hội cũng đề nghị Chính phủ chỉ đạo tiếp tục chế độ kỷ luật, kỷ cương, đề cao trách nhiệm, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu trong công việc xây dựng luật, hoàn thiện thể chế, bảo đảm tuân theo thủ thuật chặt chẽ, thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Đồng chí Vương Đình Huệ cũng yêu cầu quan tâm tổ chức Ngày Pháp luật Việt Nam 9-11 nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, chính sách giáo dục, pháp luật đến dân chúng.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định điều hành phiên bản thảo luận.

Kết luận nội dung này, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho biết, Ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ và các cơ quan liên quan tiếp tục thu các ý kiến ​​nhằm hoàn thiện báo cáo cho Quốc hội tại cuộc họp tư vấn tới.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *