Ba viên Trung ương Đảng thôi tham gia Ban chấp hành Trung ương

Rate this post

Các đề nghị của cấp ủy, tổ chức, ý kiến ​​của các cơ quan chức năng và xem xét nguyện vọng của bộ máy; Ban Chấp hành Trung ương Đảng biểu quyết, hệ thống nhất cho 3 ông: Nguyễn Thành Phong – Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; Bùi Nhật Quang – Viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; Huỳnh Tấn Việt – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương thôi tham gia Ban chấp hành Trung ương khóa XIII.

Trước đó, cả 3 viên Trung ương đều được Bộ Chính trị kỷ luật bằng hình thức cảnh báo có những phạm vi, điểm khuyết trong quá trình tác nghiệp.

Ba viên Trung ương Đảng thôi tham gia Ban chấp hành Trung ương - Ảnh 1.

Ông Huỳnh Tấn Việt – Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương

Cụ thể, ông Huỳnh Tấn Việt phải chịu trách nhiệm chính, chỉ đạo người đứng đầu về những khuyết điểm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng đoàn HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 – Năm 2021; trách nhiệm trực tiếp, trách nhiệm cá nhân trong công việc thực hiện, trách nhiệm được giao.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm, lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát đối với Đảng đoàn HĐND tỉnh, Ban Quản lý UBND tỉnh và nhiều tổ chức, cá nhân trong phạm vi của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong quản lý, sử dụng đất, tài sản nhà nước, quản lý và bảo vệ rừng, tài nguyên, sản xuất, đầu tư, xây dựng, thi tuyển công chức, đấu thầu, mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, làm thất thoát ngân sách nhà nước; to ra a number of service, a number of the Preset, the.

Đối với ông Nguyễn Thành Phong, trong thời gian giữ chức vụ Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Ban Quản trị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân TPHCM đã có phạm vi Quy định về những điều khoản viên không được làm, Quy định về trách nhiệm nêu gương; chịu trách nhiệm chính, trách nhiệm người đứng đầu đối với các phạm vi, khuyết điểm của Ban cán sự và Ủy ban nhân dân thành phố 2016 – 2021; trách nhiệm trực tiếp, trách nhiệm được giao.

Còn ông Bùi Nhật Quang, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam phải chịu trách nhiệm chính, chỉ đạo người đứng đầu về những phạm vi, khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam nhiệm kỳ 2015 – 2020 (giai đoạn từ tháng 11/2019 đến tháng 8/2020) và nhiệm kỳ 2020 – 2025. Tổ chức vi phạm nguyên tắc, sinh hoạt Đảng, Quy chế làm việc của Đảng ủy đến nội bộ Ban Thường dịch vụ của Đảng ủy, tập thể lãnh đạo Viện Hàn lâm mất đoàn kết.

Ba viên Trung ương Đảng thôi tham gia Ban chấp hành Trung ương - Ảnh 2.

Ông Bùi Nhật Quang thôi Ủy viên Trung ương Đảng.

Ông Quang cũng phạm quy về những điều lệ viên không được làm, về trách nhiệm nêu gương, kiểm tra các quyền trong Bộ công tác, chống chạy chức, chạy quyền; thiếu trách nhiệm, buông lỏng chỉ đạo, quản lý; Thiếu kiểm tra, giám sát để Viện Hàn lâm và một số đơn vị trực thuộc có nhiều phạm vi kéo dài trong bộ tác vụ, quản lý sử dụng tài chính, tài sản, công tư đầu tư; quản lý nghiên cứu khoa học, đào tạo; giải quyết khiếu nại, tố cáo; không thực hiện chỉ đạo, kết luận của các tổ chức cấp trên.

Cùng ngày, Trung ương cũng cho ý kiến ​​vào tờ trình của Bộ Chính trị về việc xem xét, kỷ luật ông Phạm Xuân Thăng – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hải Dương. Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả của phạm vi; căn cứ quy định của Đảng, Ban chấp hành Trung ương Đảng đã biểu quyết, quyết định thi hành kỷ luật Khai trừ Đảng đối với ông Phạm Xuân Thăng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *