2 xã miền núi của Quốc Oai giải ngân được 145 tỷ đồng xây dựng hạ tầng

Rate this post

(HNM) – Giai đoạn 2021-2022, thành phố Hà Nội bố trí 235,4 Tỷ đồng nâng cấp cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn, thủy lợi và xây dựng nhà văn hóa, hoạt động y tế nhằm phục vụ sản xuất , đời sống dân sinh tại 2 xã miền núi huyện Quốc Oai là Phú Mãn và Đông Xuân. Đến tháng 9-2022, hai xã này đã giải ngân được 145 tỷ đồng (đạt khoảng 61%), không bảo đảm kế hoạch thành phố giao dịch.

Để đạt được mục tiêu đến cuối năm 2022 giải ngân vốn đạt 90-95% kế hoạch, UBND huyện Quốc Oai yêu cầu, hai xã Đông Xuân và Phú Mãn giám đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công dự án. Đối với những dự án còn vướng mắc, chủ đầu tư tập trung chỉ đạo giải phóng mặt bằng, lập hồ sơ thanh toán ngay khi hoàn thành công việc khối lượng; kiểm soát viên chủ, đánh giá ngân sách từng dự án để có hợp lý điều chỉnh phương pháp.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *