Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị toàn quốc về cải cách TTHC, phục vụ dân, doanh nghiệp

Rate this post

Hội nghị do Văn phòng Chính phủ tổ chức, được kết nối trực tuyến từ trụ sở Chính phủ đến trụ sở UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các quận, huyện, thị xã trên toàn quốc.

Tham dự hội nghị có Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, lãnh đạo các bộ, ban, ngành, cơ quan Trung ương, các địa phương, một số doanh nghiệp.

Hội nghị phát biểu khai báo, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, trong tiền cảnh có nhiều biến động nhanh, tạp chí, khó lường, không có tiền tệ, các nước trên thế giới có nhiều phản hồi chính sách khác nhau nhau. Trọng xu thế chung của thế giới là tăng trưởng thấp, phát cao, đến thời điểm này, Việt Nam vẫn duy trì tăng trưởng cao và kiểm soát được phát hành.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị toàn quốc về cải cách TTHC, phục vụ dân, doanh nghiệp - Ảnh 1.

Thủ tướng trao đổi với các đại biểu tham dự Hội nghị – Ảnh: VGP / Nhật Bắc

Thủ thuật nhấn mạnh yêu cầu trong mô-đun macro điều hành, phải kết hợp chặt chẽ, hài hòa, hợp lý, hiệu quả giữa tiền tệ chính sách quan trọng, chắc chắn, linh hoạt, hiệu quả và mở rộng khóa chính sách trọng tâm, điểm quan trọng, bảo đảm hiệu quả để ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát vận tải chính, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các đối tượng lớn, ổn định và cải thiện đời sống nhân dân, ổn định giá trị, Tự động an toàn xã hội, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với tích cực, chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu quả.

Thủ tướng Chính phủ nhắc lại nguyên tắc: Phải giữ sự ổn định trong bất định; keep the active server in the action; keep anable and the most of the same, the best scene in the step and the fbian; ro rủi ro set up tool in the field management and run is the property of the business of the market; xây dựng phòng hợp tác và cạnh tranh kinh tế quốc tế trong hội nghị sâu rộng.

Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Hội nghị chuyên đề về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành người dân, doanh nghiệp được tổ chức theo các hội nghị vừa qua về phát triển thị trường vốn, thị trường bất động sản, thị trường lao động dự án hạ tầng giao thông chiến lược … và các hội nghị lớn về các lĩnh vực khác sẽ tiếp tục được tổ chức để tạo ra lợi ích Bạn dân và doanh nghiệp, góp phần thực hiện mục tiêu trên.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị toàn quốc về cải cách TTHC, phục vụ dân, doanh nghiệp - Ảnh 2.

Thủ tướng biểu dương, đánh giá cao Hội đồng tư vấn cải cách TTHC đã xây dựng Báo cáo đánh giá chi phí tuân thủ; nhiều khuyến nghị đưa ra, có cơ sở – Ảnh: VGP / Nhật Bắc

Thủ tướng nêu rõ, Đại hội XIII của Đảng tiếp tục xác định cải cách hành chính là một trong những cấu trúc thành phần quan trọng của phạm vi thể chế phát triển (một trong ba chiến lược), trong đó tập trung cải tiến cách TTHC, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, lành mạnh; chú trọng tạo nền tảng chuyển đổi số quốc gia, từng bước phát triển kinh tế số, xã hội số. Quan điểm là lấy người dân, doanh nghiệp vừa là trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu và là hiệu lực của việc cải tạo chính.

Cải tiến cách thức điều hành luôn được Đảng, Nhà nước xác định là quan trọng xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong sạch, vững chắc, hiệu lực, hiệu quả, vì nhân dân phục vụ, vì sự việc phát triển của đất nước.

Hiện đại hóa công việc chỉ đạo, điều hành là công cụ quan trọng trong thay đổi quốc gia quản trị mới theo hướng đại diện; quan trọng trụ cột trong xây dựng Chính phủ số, nền kinh tế số, xã hội số. To done to the task of this quan trọng, rất cần phải thay đổi mới về nhận thức, tư duy quản lý hoạt động của người dân, doanh nghiệp, cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.

Nhờ sự cố gắng của cả hệ thống chính trị và toàn dân, chúng ta có những bước tiến quan trọng trong việc cải cách hành chính, nhất là cải cách TTHC; khơi dậy và huy động mọi nguồn để phát triển đất nước; nâng hiệu lực cao, hiệu quả trong công việc chỉ đạo của các quyền điều hành chính của các cấp. “Cải tiến cách thức hoạt động là một nguồn lực, động lực phát triển”, Thủ tướng phát biểu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị toàn quốc về cải cách TTHC, phục vụ dân, doanh nghiệp - Ảnh 3.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn trình bày báo cáo tóm tắt chỉ về công việc cải cách TTHC và hiện đại hóa phương thức đạo diễn, người điều hành, doanh nghiệp năm 2021 và 8 tháng năm 2022 – Ảnh: VGP / Nhật Bắc

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, vẫn còn tồn tại, hạn chế cần sớm khắc phục để nhanh chóng khơi thông thông tin, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để phục hồi, phát triển nước trong tiền cảnh cảnh hiện nay.

Thủ tướng cũng biểu dương, đánh giá cao Hội đồng tư vấn cải cách TTHC đã xây dựng Báo cáo đánh giá chi phí tuân thủ; ra nhiều khuyến nghị thực hiện, có cơ sở để tiếp tục đơn giản hóa, cắt giảm chất lượng TTHC, quy định kinh doanh và thúc đẩy quản lý, điều hành và giám sát dựa trên dữ liệu. This is a in the database to quyết định tổ chức hội nghị này.

Mục đích của hội nghị hôm nay nhằm đánh giá một cách tổng thể, khách hàng, toàn diện, chuyên sâu các nhiệm vụ được triển khai về thúc đẩy cải tiến TTHC và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành người phục vụ. , doanh nghiệp qua thời gian của phủ Chính và các quyền của các cấp; kết quả đạt được, những công việc chưa được làm; chỉ xác định nhân viên nguyên, đặc biệt là nhân viên chủ quản và bài học kinh nghiệm; đề ra định hướng, giải pháp và nhiệm vụ có thể từ nay đến cuối năm và những năm tiếp theo, thiết bị bảo đảm, phù hợp với tình hình thực tế nhằm triển khai có hiệu quả, thực hiện công việc này.

Trong đó, Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu chuyển đổi số trong cải cách hành chính, tiến tới xây dựng Chính phủ số, phát triển kinh tế số, xã hội số, công dân số.

Chính phủ thông tin cổng sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về hội nghị này.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *