Quy hoạch phải làm rõ sự đóng góp của ngành Du lịch với kinh tế tế bào

Rate this post

Tổng cục Du lịch báo cáo Bộ trưởng VHTTDL Nguyễn Văn Hùng về tình hình triển khai thực hiện “Quy hoạch hệ thống du lịch Việt Nam giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2045”

Tham dự buổi làm việc còn có Thứ trưởng Bộ VHTTDL Đoàn Văn Việt, lãnh đạo Tổng cục Du lịch, đại diện lãnh đạo các Cục, Vụ, Văn phòng của Bộ VHTTDL và các đơn vị liên quan.

6 quan điểm chính trong phát triển du lịch

Tổng cục Du lịch là đơn vị được lãnh đạo Bộ VHTTDL giao nhiệm vụ Quy hoạch hệ thống du lịch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Ngay sau khi Nhiệm vụ lập Quy hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; dự toán, kế hoạch lựa chọn nhà thầu được lãnh đạo phê duyệt, Tổng cục Du lịch đã thực hiện nghiêm túc tổ chức đấu thầu và quản lý đơn vị tư vấn thiết lập hệ thống quy hoạch du lịch theo đúng quy định của các nhà điều hành. Đấu thầu luật và các quy định khác có liên quan.

Bắt đầu từ cuối năm 2021 đến nay, Tổng cục Du lịch luôn theo dõi, giám sát và đôn đốc nhà thầu thực hiện các gói thầu “Tư vấn lập hệ thống kế hoạch du lịch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045” . Tổng cục Du lịch đề nghị các tỉnh / thành phố trực thuộc Trung ương cung cấp thông tin, số liệu, máy chủ dữ liệu Quy hoạch và tiếp nhận, bàn giao cho đơn vị tư vấn, dữ liệu of 63/63 local for a Research. Tổ chức nhiều khảo sát, thường xuyên làm việc, trao đổi thông tin, rà soát các nội dung chuyên môn với các vấn đề đơn vị; báo cáo Thứ trưởng Đoàn Văn Việt nghe và có ý kiến ​​chỉ đạo đối với dự thảo Quy hoạch; tổ chức 2 Hội thảo tại Hà Nội và TP.HCM xin ý kiến ​​các Bộ, ngành, tổ chức trong và ngoài nước, doanh nghiệp, các chuyên gia đối với dự thảo Quy hoạch.

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng phát biểu chỉ đạo

Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Trùng Khánh cho biết: “Đến nay, dự thảo báo cáo Quy hoạch đã được chỉnh sửa, tiếp thu, hoàn thiện theo các ý kiến ​​đóng góp, cơ bản bảo đảm các nội dung chuyên môn để báo cáo trưởng Bộ trước khi gửi xin ý kiến ​​các tỉnh / thành trực thuộc trung ương và các Bộ, ngành liên quan ”.

Sau buổi báo cáo Bộ trưởng hôm nay, dự thảo Quy hoạch sẽ tiếp tục được hoàn thiện, văn bản lãnh đạo Bộ gửi xin ý kiến ​​các Bộ, ngành, địa phương đối với Quy hoạch. Dự kiến ​​đến tháng 10.2022 sẽ tiếp nhận, tập hợp ý kiến ​​của các bộ, ngành, địa phương; tháng 11.2022, tổng hợp tiếp thu, giải trình ý kiến ​​Bộ ngành, địa phương, hoàn thiện Báo cáo và toàn bộ hồ sơ Quy hoạch. Cuối tháng 11.2022, báo cáo Bộ trưởng Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Các khó khăn, nêu vấn đề khi lập, Tổng cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh cho biết: Luật Quy hoạch Quy hoạch hệ thống du lịch thuộc nhóm quy hoạch về hạ tầng, theo đó quy định một số bản đồ có tỉ lệ lớn. Tuy nhiên, các nội dung của quy hoạch đối với cả nước không có chi tiết thông tin để có thể hiện ở mức tỉ lệ. Tổng cục Du lịch đề xuất nhiều lần nội dung tại văn bản kiểm tra tình hình thực hiện các quy định của pháp luật, tình hình thực hiện quy hoạch. This content is also be update from the giai đoạn lập nhiệm vụ quy hoạch. Bên cạnh, đó, đề xuất của một số địa phương về địa điểm có khả năng phát triển thành Khu du lịch quốc gia không có sự phù hợp và tính tương ứng với cả nước. Theo các tiêu chí đánh giá chi tiết không phù hợp để định hướng phát triển.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Đoàn Văn Việt phát biểu tại cuộc họp

Tại buổi báo cáo, ông Nguyễn Tiến Sỹ, đại diện liên danh tư vấn Quy hoạch trình bày tóm tắt nội dung Quy hoạch hệ thống du lịch thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Theo đó, Quy hoạch được set bám sát theo Quyết định 933 / QĐ-TTg ngày 14.6.2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch; phù hợp và căn cứ vào Chiến lược phát triển du lịch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 147 / QĐ-TTg ngày 22.1.2020.

Quy hoạch cũng đã bám sát các nội dung dự thảo Quy hoạch tổng thể quốc gia, Quy hoạch Không gian biển quốc gia cũng như Quy hoạch tỉnh / thành phố đang triển khai, đồng thời thiết lập trong thời điểm hiện tại để bảo đảm phù hợp; tích hợp được các liên kết nội bộ, xuất các đề tài của các phương thức.

Các điểm Quan, Quy hoạch phát triển mục tiêu có phù hợp, bám sát các điểm chỉ đạo của các văn bản lớn. Định hướng phát triển trong Quy hoạch có sự phù hợp với Chiến lược phát triển, tình hình thực hiện, xu hướng phát triển hiện nay.

6 quan điểm chính trong Quy hoạch bao gồm: Phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, tỉ lệ quan trọng ngày càng cao trong GDP cơ cấu, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển của các ngành và lĩnh vực khác. Phát triển du lịch theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, đi vào chiều sâu, nâng cao chất lượng và khả năng cạnh tranh. Phát triển đồng thời quốc tế du lịch với khai thác có hiệu quả du lịch nội địa. Phát huy năng lực, lợi thế quốc gia, chú trọng phát triển du lịch gắn với Không gian biển, bảo tồn và phát huy và phát huy giá trị di sản, bản sắc văn hóa dân tộc; mount chặc chẽ với các ngành, lĩnh vực; Nâng cao hiệu quả liên kết giữa các vùng, địa phương và với quốc tế. Phát triển du lịch gắn kết với số chuyển đổi, toàn bộ ứng dụng thành tựu khoa học, công nghệ. Development du lịch, sáng tạo; ứng phó linh hoạt và hiệu quả với ro rủi ro, biến khí hậu; phát huy yếu tố con người Việt Nam; đảm bảo an ninh trật tự, quốc phòng, tự an toàn xã hội.

Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Trùng Khánh báo cáo tiến độ thực hiện Quy hoạch

Đến năm 2030 du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, phát triển xanh

Quy hoạch định hướng tổ chức không gian theo 6 khu vực để phù hợp với phân vùng kinh tế – xã hội, phát triển du lịch tại các khu vực kinh tế theo định hướng của Quy hoạch tổng thể quốc gia. Trong đó, có vùng Trung du miền núi phía Bắc, Đồng bằng Sông Hồng, Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung; Tây Nguyên; Đông Nam Bộ; Đồng bằng sông Cửu Long. Quy hoạch xuất 6 khu vực năng lực phát triển du lịch; 3 hành lang du lịch; phát triển du lịch không gian biển theo 4 khu vực; 71 địa bàn phát triển thành khu du lịch quốc gia. The table to the select the table are the outputs of the database, and the method of the point.

7 khu vực du lịch được đề xuất bám sát theo Nghị quyết 08 về việc phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn và Chiến lược phát triển du lịch đến năm 2030. Xác định những khu vực có năng lực, đủ điều kiện để phát triển thành các hoạt động du lịch của Vùng và cả nước; Nguồn lực ưu tiên, đầu tư hệ thống hạ tầng cấu trúc và cơ chế hệ thống, đầu tư chính sách hấp dẫn.

Vụ trưởng Vụ Kế hoạch tài chính (Bộ VHTTDL) Lê Hồng Phong

Về sản phẩm du lịch, Quy hoạch xác định 4 dòng sản phẩm chủ đạo trên cơ sở khai thác thế mạnh, tạo thành thương hiệu quốc gia. Trong đó, sản phẩm du lịch, đảo (nghỉ dưỡng, tham quan, du lịch tàu biển, phát triển các trung tâm nghỉ dưỡng biển cao cấp; từng bước phát triển các vùng biển, đảo xa); du lịch văn hóa (di sản, lễ hội, tham quan, tìm hiểu văn hóa, đường sống, ẩm thực…, đẩy mạnh phát triển du lịch dựa trên công nghiệp văn hóa); du lịch sinh thái (phát huy giá trị nổi bật của Vườn quốc gia, các khu bảo tồn thiên nhiên, rừng ngập mặn, miệt vườn, hang động, sông hồ… gắn kết với các sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng, dịch vụ cao cấp, sinh thái nghiệp…); du lịch đô thị (văn hóa, đường sống, sự kiện, mua sắm, công viên chuyên đề… chú trong phát triển kinh tế ban đêm). Ngoài ra, Quy hoạch cũng nêu các sản phẩm du lịch bổ sung dựa trên thế mạnh các vùng, miền, địa phương: du lịch kết hợp thiết lập sức khỏe, du lịch nông nghiệp, nông thôn, du lịch thể thao, du lịch công nghiệp….

Cục trưởng Cục Di sản Văn hóa (Bộ VHTTDL) Lê Thị Thu Hiền

Quy hoạch cũng được xác định bởi định hướng sử dụng đất trên cơ sở tổng hợp các dự án quy hoạch và quản lý tính toán như cầu theo dự báo. Đồng thời đề xuất các giải pháp, tổ chức thực hiện, nội dung tích hợp ĐMC (đánh giá môi trường chiến lược), hệ thống 24 bản đồ Quy hoạch.

Quy hoạch mục tiêu đến năm 2025, du lịch Việt Nam sẽ phục hồi toàn bộ; trở thành điểm đến hấp dẫn, có năng lực phát triển cao. Đến năm 2030 du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, phát triển xanh; Việt Nam trở thành điểm đến có năng lực phát triển đầu hàng.

Các công cụ chỉ có thể là đến năm 2025 thu hút 18 triệu lượt khách quốc tế, 116 triệu lượt khách hàng nội địa, tổng thu từ du lịch đạt 1.020 tỷ đồng, đóng góp 7,6% GDP, đạt 700 buồng phòng Khách sạn, thu hút 3,6 triệu đồng làm việc trực tiếp, chi tiêu của khách hàng quốc tế đạt 3,2 triệu đồng / ngày, khách hàng nội địa 1,6 triệu đồng / ngày.

Đến năm 2030 thu hút 35 triệu lượt khách quốc tế, 150 triệu lượt khách nội địa, tổng thu từ du lịch đạt 2,554 tỷ đồng, đóng góp 13,3% GDP, đạt 1,3 triệu phòng khách sạn, thu hút 6,6 triệu đồng làm việc trực tiếp, chi tiêu của khách hàng quốc tế đạt 4 triệu đồng / ngày, khách hàng nội địa 2,5 triệu đồng / ngày.

Tầm nhìn đến năm 2045, quản lý vai trò điều hành kinh tế của du lịch Việt Nam; trở thành điểm nổi bật toàn cầu, trong nhóm quốc gia phát triển du lịch hàng đầu khu vực châu Á- Thái Bình Dương. Dự kiến ​​đón 70 triệu lượt khách hàng quốc tế, 260 triệu lượt khách hàng nội địa; tổng thu du lịch đạt 7.420 tỷ đồng, đóng góp 15-15,5% GDP.

Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở (Bộ VHTTDL) Vi Thanh Hoài

Phát biểu tại buổi họp, Thứ trưởng Đoàn Văn Việt đánh giá, tiến độ lập quy hoạch đến nay đảm bảo theo dự kiến ​​và trải qua nhiều bước quan trọng, dự kiến ​​hoàn thành kế hoạch và được phê duyệt vào cuối năm 2022. Tổng cục Du lịch và đơn vị tư vấn tổ chức các hội thảo, mời các chuyên gia, Nhà nghiên cứu, Lãnh đạo địa phương, Sở quản lý du lịch và doanh nghiệp du lịch góp ý, thu nhiều ý kiến đáng, hợp lý, đơn vị tư vấn cũng đã tiếp thu.

Thứ trưởng cho rằng, việc xác định khu vực năng lực trong Quy hoạch cần tính toán lại, bổ sung và làm rõ thêm các trò chơi của các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An. Bên cạnh đó, mặc dù các tỉnh đều đề xuất phát triển các Khu du lịch quốc gia (đề xuất khoảng 100 khu) nhưng hiện nay, thực tế mới có 7 khu được Thủ tướng Chính phủ công nhận và các bàn có chức năng phát triển thành Khu du lịch quốc gia chưa được quan tâm phát triển thành lực lượng, phát triển thành khu du lịch ở địa phương.

Thứ trưởng cũng đề nghị Tổng cục Du lịch và đơn vị tư vấn xác định nội dung của các dòng sản phẩm chủ đạo, không gian du lịch, từ đó thấy được sự đa dạng, sự liên kết giữa các vùng trong quá trình phát triển, liên kết du lịch và phù hợp với các quy tắc khác. Du lịch hệ thống tác giả cũng cần phải được xác định rõ hơn trong Quy hoạch để thống nhất tiêu chí thống kê giữa các nhà thống kê hệ thống Nhà nước thống kê hệ thống của Du lịch. Đồng thời, tính cách định hướng, thống kê hệ thống phương pháp, chứ không phải đơn giản là cộng các con số của phương pháp lại.

Kết luận cuộc họp, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cho rằng, về quy trình lập quy hoạch cơ bản được bảo đảm, dự thảo Quy hoạch đề ra, Tổng cục Du lịch và đơn vị tư vấn quản lý thực hiện quy định hoạch, tuân thủ các quy định của pháp luật, quy trình 5 bước trong công tác lập quy hoạch.

Bộ trưởng yêu cầu Tổng cục Du lịch và đơn vị tư vấn theo lợi thế cạnh tranh của du lịch Việt Nam, phân tích dự báo, xu hướng phát triển, các phương án, mục tiêu phát triển, Nghiên cứu sâu hơn về vai trò liên kết trò chơi trong du lịch phát triển. Bên cạnh đó, đề xuất các báo cáo, căn cứ lập quy hoạch, thể chế các mục tiêu của Đảng và các nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển…

Sau cuộc họp này, dự thảo Quy hoạch sẽ được hoàn thiện, lấy ý kiến ​​các Bộ, ngành, liên quan địa phương

Quy hoạch cũng cần bổ sung phạm vi nghiên cứu, ở đây là cấp quốc gia, có nghiên cứu liên kết, do đó, so sánh tương quan trong khu vực và các quốc gia liền kề. The current status also need to deep more than. Ví dụ đánh giá văn hóa tài nguyên trong phát triển du lịch thế nào, sử dụng, khai thác tài nguyên này ra sao, bảo tồn và phát huy thế nào. Cơ sở hạ tầng du lịch đầy đủ, chênh lệch giữa các vùng thế giới, hạ tầng giao thông có đáp ứng được yêu cầu phát triển du lịch không? Con người yếu tố phải được đề cao, phát huy; lấy yếu tố con người Việt Nam làm nền tảng để phát triển du lịch. Quy hoạch cần làm rõ thêm du lịch có đóng góp như thế nào cho nền kinh tế đất nước. Giai đoạn phát triển tới phải nhấn mạnh lượng yếu tố, thu hút các trường khách hàng cao cấp, lưu trú dài ngày, chi tiêu nhiều chứ không phải khách hàng khuyến khích.

Bộ trưởng cũng yêu cầu, Quy hoạch phải làm rõ vai trò của 2 cực tăng trưởng, trung tâm du lịch, kinh tế chính trị, xã hội, tài chính lớn nhất cả nước là Hà Nội và TP.HCM trong phát triển du lịch giai đoạn to.

“Quy hoạch cũng cần chỉ ra những điểm nghẽn về cơ chế, chính sách để Bộ VHTTDL xuất đề với Quốc hội, báo cáo để sửa luật, có đồng chính sách, ưu tiên phát triển du lịch”, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh.

THUÝ HÀ; ảnh: TRẦN HUẤN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *