Huyện ứng dụng: Đẩy mạnh lãnh đạo, chỉ đạo về công tác giải phóng mặt bằng

Rate this post

(HNMO) – Ứng Hòa là huyện lỵ ở Nam Thủ đô, với 28 xã, 1 thị trấn. Những năm gần đây, để giúp cho huyện phát triển, thành phố Hà Nội quan tâm đến nhiều công trình, dự án về hạ tầng. Dù có nhiều cố gắng trong công việc giải phóng mặt bằng (GPMB) các dự án, bài hát thực tế vẫn còn nhiều khó khăn, vì thế Ban Thường vụ Huyện ủy Ứng Hòa đã ban hành Nghị quyết số 07 / NQ-HU về nâng cấp cao hiệu lực, hiệu quả công việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện các dự án trên địa bàn giai đoạn 2022-2025.

Ban Thường vụ Huyện ủy Ứng Hòa triển khai đề nghị quyết định số 07 / NQ-HU về việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả công việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện các dự án trên địa chỉ bàn huyện Ứng Hòa giai đoạn 2022-2025.

Nỗ lực hoàn thành dự án GPMB 12

Từ năm 2019 đến nay, trên địa bàn huyện Ứng Hòa triển khai 48 dự án đầu tư thực hiện hồi đất. Xác định GPMB công việc khó khăn, phức tạp bởi tác động đến lợi ích trực tiếp của người dân, năm 2019, Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Nghị quyết số 04-NQ / HU về nâng cao hiệu lực, hiệu quả tác giả thường xuyên, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn huyện Ứng Hòa giai đoạn 2019-2020 và những năm tiếp theo. Ngay sau khi có quyết định, các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội trong huyện tuyên truyền, phổ biến kiến ​​thức pháp luật về đất đai, đặc biệt là GPMB công on the table. Vì thế, từ năm 2019 đến nay, trong số 48 dự án đầu tư thực hiện hồi đất, huyện lãnh đạo, chỉ đạo, hoàn thành dự án GPMB 12.

Show nay, huyện đang thực hiện 36 dự án với tổng diện tích phải thu hồi là 169,64ha (đã thu hồi 56,35ha đạt 33,2%). Trong đó, thu hồi đất để đấu giá quyền sử dụng đất 14 dự án, diện tích 16,77ha (đã thực hiện xong 11,15ha, đạt 66,5%); công tác thu hồi đất vì mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất với 24 dự án, diện tích thu hồi là 152,87ha (đã thu hồi là 45,21ha, đạt 29,6 %). Huyện thu ngân sách từ đấu giá quyền sử dụng đất là 632,1 Tỷ đồng, vượt 252,1 Tỷ đồng so với kế hoạch chỉ tiêu. Những kết quả đó đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, hoàn thành xây dựng nông thôn mới của 28 xã và các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Lãnh đạo các huyện Ứng dụng Hòa tiếp xúc, đối thoại với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội và nhân dân trên địa bàn các xã Hòa Phú, Hòa Nam, Hòa Xá và Vạn Thái tháng 8-2022.

Nhiều giải pháp cho giai đoạn 2022-2025

Với thực hiện mục tiêu có hiệu quả, đồng bộ, tạo sự đồng thuận của nhân dân thực hiện công việc GPMB, huyện phấn đấu hoàn thành cơ bản của các dự án theo kế hoạch, tập trung vào các dự án chuyển tiếp phải hoàn thành năm 2022 và điểm quan trọng của dự án về giao diện thông tin, cụm công nghiệp, trường học, cơ sở y tế. Từ đó, Ban Thường vụ Huyện ủy Ứng Hòa xác định 4 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cho công việc này trong Nghị quyết số 07 / NQ-HU.

Đó là cường độ giám sát chỉ đạo của Đảng ủy, phát huy vai trò của hệ thống thực thi công việc thường trực, hỗ trợ, tái định cư. Đặc biệt, các tổ chức đối thoại chuyên đề giữa Bí thư, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính – xã hội và nhân dân về GPMB công tác; thành lập 7 tổ công tác chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc công việc thường xuyên, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn huyện.

To the deep database, the start of the level of the most common project on the use of the chi nhánh có dự án trọng điểm của huyện để nắm bắt và giải quyết những vấn đề tồn tại, hạn chế tại cơ sở trong công việc. thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện các dự án.

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Huyện ủy Ứng Hòa cũng giao UBND huyện chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch chi tiết hằng năm, tập trung các dự án chuyển tiếp, các dự án được bố trí vốn năm 2022; có danh sách các dự án phải thực hiện GPMB năm 2022, giai đoạn 2023-2025, chỉ rõ thời gian hoàn thành GPMB đối với từng dự án. Trong đó, đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện công việc gắn kết với trách nhiệm quản lý địa bàn cho các cơ quan, đơn vị trong quá trình thực hiện công việc GPMB trên địa bàn huyện; rà soát các quy trình, thủ tục về GPMB để tham khảo UBND huyện kiến ​​nghị thành phố điều chỉnh, bổ sung, có cơ chế, áp dụng đặc tính chính sách cho các dự án gặp khó khăn, nhất là về giá bù, xác định nguồn gốc đất…

Chủ tịch UBND huyện Ứng Hòa Phạm Anh Tuấn tiếp thu ý kiến ​​người dân địa bàn các xã Hòa Phú, Hòa Nam, Hòa Xá và Vạn Thái phản ánh tại hội nghị đối thoại.

Theo Bí thư Huyện ủy Ứng Hòa Bùi Thị Thu Hiền, muốn thực hiện tốt công việc này, vai trò tuyên truyền, phổ biến kiến ​​thức pháp luật về đất đai, quản lý đô thị, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư rất quan trọng. Vì thế, Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu người đứng đầu, Bộ trưởng, Ủy viên, báo cáo viên, đoàn viên, hội viên… phải làm gương mẫu, đi đầu, có trách nhiệm, tự giác là nhân viên truyền thông, dân vận động thực hiện dự án có phần đất bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; nắm bắt tư tưởng, cân đối xã hội, kịp thời định hướng thông tin các dự án, giáo trình chính sách, hỗ trợ, tái định cư để nhân dân thực hiện.

“Huyện cũng xác định công việc GPMB là một tiêu chí quan trọng để đánh giá năng lực lãnh đạo, hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành và mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cấp, quyền chính, cơ quan và thực hiện bộ máy, trước hết là người đứng đầu và người đứng đầu lãnh đạo, quản lý các cấp. Công khai số điện thoại của đồng chí lãnh đạo quyền để kịp thời tiếp nhận những kiến ​​nghị, phản hồi của nhân dân trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện các dự án án trên địa bàn ”, đồng chí Bùi Thị Thu Hiền nhấn mạnh.

Đề xuất gỡ bỏ khó khăn, vướng mắc

To ensure the GPMB process in plan, also as plan to the city delivery, new here, huyện Ứng Hòa đã đưa ra ý kiến, đề xuất với thành phố một số giải pháp.

Trong đó, đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính sớm xác định hệ thống điều chỉnh, giá đất có thể làm căn cứ bồi thường, hỗ trợ, giá thu tiền sử dụng tái định cư và trình UBND thành phố phê duyệt hệ thống điều chỉnh giá đất. Đồng thời, đề nghị thành phố sớm chấp nhận bố trí tái định cư, căn cứ tổ chức thực hiện 3 dự án: Nâng cấp tỉnh lộ 428; đường Cần Thơ – Xuân Quang; đường 429C.

Đường 428 đoạn qua thị trấn Vân Đình đã giải phóng mặt bằng, đang thi công.

Ngoài ra, huyện Ứng Hòa cũng đề nghị thành phố chấp nhận điểm tái định cư tái định cư đối với 5 hộ dự kiến ​​phải bố trí tái định cư thuộc dự án đường 429C, 16 hộ dự kiến ​​phải bố trí tái định cư thuộc dự án án đường Cần Thơ – Xuân Quang đề xuất địa điểm tái định cư tại khu đất mới thị trấn Vân Đình. Đối với 14 dự án phải bố trí tái định cư thuộc dự án đường Cần Thơ – Xuân Quang và 5 hộ dự án phải bố trí Tái định cư thuộc dự án đường 428 (giai đoạn 2), huyện xuất đề tái định cư tại dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu B, thôn Trạch Xá, xã Hòa Lâm.

Đối với dự án đường 428 (giai đoạn 1), thành phố có văn bản chấp nhận bố trí tái định cư nhưng chưa phê duyệt giá đất cụ thể và giá thu tiền sử dụng tái định cư đất, nên triển khai gặp mặt khó khăn. Vì thế, huyện Ứng Hòa cũng đề nghị thành phố chỉ đạo Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND thành phố sớm phê duyệt giá đất cụ thể và giá thu tiền sử dụng đất tái định cư để xây dựng phương pháp thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất.

To secure for the headers can be that do kinh phí thực hiện dự án và không để xây dựng cơ bản, huyện Ứng Hòa đề xuất UBND thành phố quan tâm tạo điều kiện cho các khó khăn có cơ chế đặc thù năm 2022 và the year next to the city support back up 30% rate ratio from the source đấu giá đất cho huyện để bổ sung cho các công ty đầu tư dự án.

Về hỗ trợ kinh phí dự án thành phố hỗ trợ có mục tiêu giai đoạn 2021-2025, Ứng dụng là huyện có nguồn thu chủ yếu từ hoạt động của nông nghiệp nên chưa đáp ứng đủ nhiệm vụ, nhiều công việc is too the cân đối ngân sách của huyện, không đáp ứng đủ các phần đối ứng của huyện. Huyện kiến ​​nghị thành phố có cơ chế hỗ trợ đặc thù cho toàn bộ chi phí của các dự án thành phố hỗ trợ có các mục tiêu thuộc các lĩnh vực giao thông, thủy lợi, giáo dục, y tế, văn hóa để huyện phấn đấu đấu tranh hoàn thành các tiêu chí kinh tế – xã hội giai đoạn 2021-2025 và về đích nông thôn mới theo đúng chủ đề.

Đồng thời, huyện kiến ​​nghị thành phố chỉ đạo nhà thầu nhanh tiến độ thi công đường kinh tế phía Nam thành phố Hà Nội (17km đi qua huyện Ứng Hòa); xem xét, chỉ đạo xây dựng các dự án cấp nước sạch cho nhân dân trên địa bàn huyện (Tỷ lệ dân cư được cấp nước sạch trên địa bàn từ các nhà máy cấp nước sạch tập trung mới đạt tỷ lệ 34%) ; sớm chấp thuận cho Công ty cổ phần Nước sạch Hà Nam thực hiện dự án cấp nước sạch cho các xã huyện Ứng Hòa.

Hy vọng với những giải pháp quyết định trên, giai đoạn 2022-2025, cùng sự việc quan tâm, giúp đỡ của thành phố…, huyện Ứng Hòa hoàn thành nhiệm vụ thực hiện GPMB cho các dự án, đưa ra các điểm phát triển với trục hướng Nam thành phố Hà Nội theo Nghị quyết số 15-NQ / TƯ của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *