Đà Lạt muốn thử nghiệm điểm mô hình “Bãi cắm trại du lịch” trên nông nghiệp

Rate this post

Đà Lạt muốn thử nghiệm điểm mô hình “Bãi cắm trại du lịch” trên nông nghiệp

Đà Lạt.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng cho biết, để kịp thời giải quyết, gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp trong việc cấp phép, đăng ký lưu trú cho khách đối với loại bãi cắm trại du lịch, This cơ quan cùng với các phòng, ban liên quan của UBND TP. Đà Lạt dự họp bàn về giải pháp quản lý điểm cắm trên địa bàn TP. Đà Lạt do Phòng Văn hóa – Thông tin TP. Đà Lạt chủ trì.

Trên cơ sở đó, Phòng Văn hóa – Thông tin TP. Đà Lạt đã xây dựng dự thảo Quy chế tạm thời về đầu tư và quản lý hoạt động bãi cắm trại trên nền nông nghiệp trên địa bàn TP. Đà Lạt và các đề xuất, ngành học, đơn vị liên quan góp ý cho dự thảo quy chế.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, cơ quan này nghiên cứu, góp ý nội dung dự thảo quy chế đối với lĩnh vực quản lý để triển khai thí nghiệm điểm tại TP. Đà lạt.

Sau khi triển khai thí điểm tại TP. Đà Lạt, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ phối hợp với các nghiên cứu liên quan đơn vị, tham mưu ban hành Quy chế tạm thời về đầu tư và quản lý hoạt động kinh doanh “Bãi cắm trại du lịch” trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Ngày 18/8/2022, góp ý với Quy chế tạm thời tổ chức hoạt động thí điểm loại hình “Bãi cắm trại du lịch” trên địa bàn TP. Đà Lạt do Phòng Văn hóa – Thông tin TP. Đà Lạt xây dựng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng đề nghị nghiên cứu lại diện tích đất tối thiểu để đầu tư, kinh doanh và diện tích được sử dụng để làm bãi cắm trại du lịch nhằm bảo đảm tính năng khả thi, phù hợp với thực tế của địa phương.

Sử dụng vật liệu để đầu tư cho máy chủ hạng mục “Bãi cắm trại du lịch” là các vật liệu được xây dựng thân thiện với môi trường, bảo đảm an toàn, phù hợp với điều kiện tự nhiên, khu vực dốc đất, hài hòa với cảnh quan thiên nhiên.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *