“Chìa khóa” sản xuất thế giới

Rate this post

Một trong những quan trọng yếu tố và sau đó chốt trong sản phẩm gốc truy xuất chính là vùng trồng, vùng sản xuất được cấp mã số. Mỗi vùng trồng có số mã sẽ tạo ra sự tưởng tượng, giúp người dùng được lựa chọn ưu tiên, bởi sản phẩm gốc truy xuất được yêu cầu phải có đối với mỗi sản phẩm được lấy ra từ trường, nhất là trường thế giới hạn.

Hiện vùng trồng mã số được coi là chìa khóa trong công việc xây dựng, hãy tin về chất lượng, uy tín sản xuất và là sự bắt buộc của điều kiện để sản xuất đủ tiêu chuẩn xuất khẩu. Do đó, muốn được cấp vùng trồng số mã, nông sản phải được sản xuất theo một định nghĩa nhất định, từ yêu cầu về tác động, canh tác điều kiện đến bản chép sách, sinh bảo vệ trên đồng ruộng, thành tổn hại phần trong sản xuất vùng, yêu cầu về thực vật bảo vệ. Điều đó cho thấy, xây dựng vùng mã hóa không chỉ giúp truy xuất nguồn gốc, bảo đảm các điều kiện bảo mật về an toàn thực phẩm mà còn làm thay đổi nhận thức, hành động của người dân, doanh nghiệp và Management management at address in the high energy, tích cực, chất lượng và đầu ra cho sản phẩm.

Bình Phước hiện có hơn 457.000 ha đất sản xuất nông nghiệp, trong đó cây cao sử dụng diện tích lớn nhất với 246.659 ha, cây điều 139.868 ha, hồ tiêu 15.900 ha, cây ăn quả các loại 12.300 ha… Với dân số gần 76% số sống ở vùng nông thôn, trong đó có rất nhiều lao động trong lĩnh vực nông nghiệp, nhờ khai thác hiệu quả thế mạnh về việc phát triển nông nghiệp nên đời người trong tỉnh càng được nâng cao. Special, in the last year, is a tree eat left is coi is the form of the alignment to re effect, the most is the type of eat left with the value of kinh tế cao, chẳng hạn như: măng cụt, ruột ruột đỏ, bưởi da xanh, quýt đường, vú sữa, sầu riêng… Tuy nhiên, số diện tích được cấp vùng trồng mã trong tỉnh còn hạn chế do các thành phần dân cư vẫn còn tâm sản xuất manh mún, tự phát, chạy theo phong trào … And not important product output in the direction of the nghiep, owner, high art application.

Theo Đề án “Phát triển nông nghiệp sạch, nông nghiệp chủ, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, xây dựng thương hiệu và phát triển thị trường giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030”, đến năm 2025, trên địa bàn tỉnh sẽ có 17.000 ha nông nghiệp sạch, chủ cơ sở; đến năm 2030, có 31.500 ha nông nghiệp sạch, chủ cơ sở và 100% cơ sở, trang trại nuôi dưỡng theo hướng an toàn… Muốn thực hiện được mục tiêu này, trồng vùng mã số cấp độ phải được ưu tiên hàng đầu. Do đó, công việc cần thiết để nâng cao giá trị sản xuất, khai thác lợi nhuận của nông nghiệp lúc này là phải trang bị kiến ​​thức, nâng cao nhận thức của bộ quản lý, tổ chức, cá nhân và nông dân về mã vùng trồng trọt. Vì vậy, các quyền của địa phương và chức năng cần quan tâm, tăng cường tác động tuyên truyền sâu rộng đến các tổ chức, cá nhân trên địa bàn, đồng thời, sát cánh trong hướng dẫn, hỗ trợ các hoạt động cơ sở sản xuất, kinh doanh có nhu cầu cấp vùng mã hóa theo quy định.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *