Canount liên kết phát triển các tour du lịch đến với các bảo tàng

Rate this post

Từ khi thực hiện Nghị quyết 52 của HĐND TP, các di tích được quản lý, ngày bảo vệ một hiệu quả tốt hơn, hạn chế tối đa tình trạng bị hại di tích, sử dụng di tích và tu bổ di tích trái quy định, public an ninh, an toàn tại di tích được bảo đảm. Đồng thời, phân phối tốt các cơ sở, ban, ngành TP có liên quan thực hiện tốt công việc quản lý, bảo tồn và phát huy di tích lịch sử – văn hóa, di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn quản lý đúng quy định của Luật Di sản văn hóa và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành Luật. Chủ động tăng cường tuyên truyền, vận hành nhân dân bảo vệ, bảo vệ, phát huy giá trị di sản văn hóa. Không để xảy ra tình trạng mất an ninh trận đấu, bị thiệt hại, bị chiếm dụng; tu bổ, tôn tạo trái quy định.

Tính đến hết tháng 7/2022, trên bàn TP có 185 di tích được xếp hạng; công tác sắp xếp hồ sơ xếp hạng di động nhanh chóng với kế hoạch xếp hạng là 5 di tích. Từ năm 2020 đến nay, trên địa bàn TP đã xếp hạng các di tích: Trụ sở UBND TP, đình Linh Đông, đình Thái Bình, đình Bình Trị Đông, đình Tân Thới, chùa Từ Quang, “Khu tưởng niệm bộ, chiến sĩ và nhân dân hy sinh tại khu vực Láng Sấu ”…

Về công tác điều chỉnh khu vực bảo vệ di tích và kiểm tra thuộc tính hiện vật được xếp hạng trước năm 2001 để phù hợp với tình hình thực tế và quy định hiện hành, như di tích Hội quán Nghĩa Nhuận, Hội Quán Ôn Lăng, Hội quán Tuệ Thành, Hội quán Nghĩa An, Lò gốm cổ Hưng Lợi, Địa đạo Phú Thọ Hòa, chùa Phước Tường …

Show nay, nhiều dự án tu bổ di tích đang hoàn chỉnh để sớm khởi động công ty như: di tích Giồng Cá Vồ, Bảo tàng Lịch sử, Bảo tàng Hồ Chí Minh – Chi nhánh TP, chùa Giác Viên (giai đoạn 2), đình Chí Hòa, đình Tân Túc, đình Phú Lạc, đình Bình Trường … Việc bố trí nguồn ngân sách tu bổ sung khoảng 35 di tích đang được Sở Kế hoạch và Đầu tư, các đơn vị liên quan rà soát, đề xuất trong giai đoạn đoạn 2021-2025. Bên cạnh đó, nhiều di tích đang được thi công tu bổ, phục hồi như: Bảo tàng Hồ Chí Minh – Chi nhánh TP, Viện Pasteur, chùa Phụng Sơn, chùa Sắc Tứ Trường Thọ, đình Xuân Hiệp, đình Linh Đông, chùa Phước Tường …

Ngoài ra, công tác lập hồ sơ xếp hạng di tích được đẩy mạnh, các di tích có giá trị về lịch sử – văn hóa đang được lập hồ sơ như: Trụ sở UBND Quận 1, Chợ Bến Thành, Chợ Tân Định, nhà Thiếu nhi TP, Trường Đại học Sài Gòn, Bệnh viện Mắt …

Trao đổi thêm về việc xây dựng các sản phẩm du lịch gắn kết với lịch sử, di động văn hóa, danh lam thắng cảnh, di động văn hóa phi vật thể, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Thuý cho rằng, đây chính là nền kinh tế không khói, công ty phân phối và nền kinh tế tổng hợp đó là du lịch. Do đó, du lịch phải gắn chặt với tất cả các ban, các ngành khác.

Quang cảnh buổi giám sát. Quang cảnh buổi giám sát.

“This is the source resource that the same value on local table TP” – đồng chí Nguyễn Thị Thanh Thuý nhấn mạnh và cho rằng để triển khai cần những nguồn lực đầu tư và sự quan tâm của các cấp, các ngành. Bên cạnh đó, xây dựng một sản phẩm hướng đến đối tượng và cần có dịch vụ phụ trợ của công ty cho một điểm đến du lịch.

Trao đổi về hoạt động nghệ thuật sân khấu, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP Nguyễn Thị Thanh Thuý cho biết, Sở đề xuất UBND TP xây dựng Trung tâm Nghệ thuật truyền thống tại Phú Thọ với diện tích 2,7ha , trong đó, có nhà truyền thống của nhà cải lương. Bên cạnh đó, nơi đây sẽ là nơi diễn ra các hoạt động của máy chủ. Ngoài ra, sẽ có các hoạt động hỗ trợ từ việc tìm hiểu, học tập, giáo dục cho giới trẻ và giới thiệu cho du khách tất cả những cái hay, cái đẹp của truyền thống nghệ thuật.

Tại buổi giám sát, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Thuý kiến ​​nghị cần sửa Luật Di sản văn hoá để phù hợp với tình hình hiện tại. Đồng thời, xem xét ban hành đơn giá áp dụng riêng cho các dự án, báo cáo kinh tế – kỹ thuật bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích; quy chuẩn về nguyên, hiện thực vật liệu trong tu bổ, tôn tạo di tích. Xem xét bổ sung quy định hỗ trợ chế độ cho các nghệ nhân Nhân dân, nghệ nhân ưu tú và điều chỉnh quy định hỗ trợ cho các nghệ nhân có hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh đó, quan tâm bố trí nguồn vốn cho phép bổ sung, phục hồi di tích, do hiện nay, di tích đã xuống cấp nghiêm trọng nhưng không được bố trí vốn để thực hiện. Xem xét bố trí ngân sách hàng năm để sửa đổi thiết bị khoảng 5 di tích xuống mức nghiêm trọng có nguy cơ sập, khoảng 1 tỷ / 1 di tích.

Kết luận tại buổi giám sát, đồng chí Cao Thanh Bình cho rằng, Sở Văn hóa và Thể thao TP cần mạnh mẽ đề xuất chính sách, miễn giảm cho sinh viên và học sinh phù hợp với việc thực hiện. Bên cạnh đó, tăng cường tuyên truyền, quảng bá đến sinh viên, học sinh về các hoạt động bảo tàng trên địa bàn TPHCM.Ngoài ra, cần gắn liên kết phát triển các tour du lịch đến với các bảo tàng, hoặc trong 20 sự kiện lễ hội của TP hàng năm, các sự kiện cần gắn kết, phối hợp với các bảo tàng trên địa bàn TPHCM để hoạt động ngày càng hiệu quả, thu hút nhiều khách hàng đến với bảo tàng…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *