Cận cảnh khu vực hầm chui thứ 5 của Hà Nội

Rate this post

Chú thích ảnh
Hầm chui Giải Phóng – Kim Đồng khi đưa vào hoạt động sẽ giải quyết được tình trạng ùn tắc thông tin tại đây.
Chú thích ảnh
Tổng dự toán giá trị duyệt xây dựng hầm chui hơn 597 tỷ đồng.
Chú thích ảnh
Owner is up to the process of a lot of the face to start up.
Chú thích ảnh
Bản thiết kế dự án hầm chui Giải Phóng – Kim Đồng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *