Cân bằng giữa bảo tồn di sản và phát triển du lịch Tràng An

Rate this post

Phóng viên Báo Quân đội nhân dân có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Mạnh Cường, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình để hiểu thêm về nội dung này.

Phóng viên (PV): Thưa ông, đã 8 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Ninh Bình đã cất giữ và phát huy di sản như thế nào?

Ông Nguyễn Mạnh Cường: Ngay sau khi Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh, Ninh Bình đã cam kết bảo đảm toàn bộ, tính xác thực và giá trị nổi bật toàn cầu của di sản Tràng An, coi di sản là nguồn lực và động lực lực trong các công ty phát triển.

Theo đó, Ninh Bình đã xây dựng và tổ chức thực hiện tốt kế hoạch quản lý di sản với mục tiêu bảo đảm hài hòa giữa bảo tồn và phát triển du lịch, để di chuyển thực sự là tài sản của cộng đồng, do cộng đồng bảo vệ và vì đồng cộng đồng phát triển, toàn diện. Hằng năm, chuyên ngành quản lý cơ sở tại địa phương thường xuyên tổ chức chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao sự hiểu biết, vai trò của đồng quản trị đối với di sản thế giới; đồng thời có cơ chế, chính sách cho người dân và doanh nghiệp phát triển kinh tế nhờ những lợi ích mà di sản xuất mang lại. Đây là căn cốt để người dân tự nguyện, tự giác tham gia bảo vệ di sản Tràng An.

PV: Cân bằng giữa bảo tồn di động và phát triển du lịch tại Tràng An có thể hiện qua những cách làm cụ thể nào, thưa ông?

Ông Nguyễn Mạnh Cường: Những năm qua, tỉnh Ninh Bình đã vận dụng linh hoạt mô hình hợp tác tư vấn, bảo đảm lợi ích hài hòa giữa các bên: Chính quyền cộng đồng doanh nghiệp. Mỗi bên tham gia đều phải có nhiệm vụ và trách nhiệm riêng. Bên cạnh đó, xã hội hóa trong phát huy các giá trị của di sản Tràng An thực hiện trên nền tảng 4 chủ thể: Nhà nước, nhà khoa học, doanh nghiệp và người dân.

This method was phát huy hiệu quả ở các mặt, gồm: Huy động được các nguồn của nhiều thành phần kinh tế trong đầu tư hạ tầng du lịch, hạ tầng dân sinh, gắn kết phát triển du lịch với bảo tồn di sản; huy động nguồn lao động trong cộng đồng dân cư ở khu di sản tham gia vào các hoạt động du lịch, góp phần tạo ra kế hoạch cho người dân; cộng đồng dân cư được tham gia vào việc hoạch định các cơ chế, chính sách, tham gia quản lý di sản, lợi ích từ di sản, tiến tới xây dựng đồng trở thành trung tâm trong công ty bảo vệ di sản.

PV: To people general life hài hòa với thiên nhiên tại vùng di sản là một nhiệm vụ khó khăn. Vậy kinh nghiệm của Ninh Bình trong việc triển khai nội dung này như thế nào?

Ông Nguyễn Mạnh Cường: Theo đánh giá của các chuyên gia UNESCO, công ty bảo tồn giá trị di sản thế giới Tràng An và phát triển du lịch có sự cân bằng tương thích, bảo đảm hài hòa lợi ích của Nhà nước, người dân và doanh nghiệp . Số lượng khách du lịch tham quan Tràng An ngày càng tăng, năm cao điểm 2019 (trước Covid-19), di sản Tràng An đón 3 lượt khách.

Tràng An là biểu tượng điển hình cho con người chung sống và thích ứng với tự nhiên trong nhiều năm qua. Hiện nay, trong vùng lõi di sản có hàng hóa gia đình với hàng chục người dân sinh sống qua nhiều thế hệ. Những năm qua, Ninh Bình đã tích cực thực hiện các giải pháp nhằm giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa bảo hiểm di động và bảo đảm cuộc sống của người dân, để thực hiện công việc của cộng đồng. Đó là công cụ tuyên truyền mạnh mẽ, phổ biến quy định pháp luật về bảo đảm sản xuất với người dân; create add base, main book to nâng cao sinh kế hoạch cho người dân địa phương với việc tham gia vào các hoạt động của dịch vụ du lịch, như: Chèo đò, nhân viên vệ sinh, bảo vệ, dịch vụ vận chuyển khách .. .

PV: Theo ông, Tràng An đứng trước những công việc nào đó trong công việc phát huy trở thành địa chỉ hấp dẫn trên bản đồ hóa và du lịch thế giới?

Ông Nguyễn Mạnh Cường: Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công việc bảo mật và phát huy Quần thể danh thắng Tràng An gặp phải một số khó khăn khó khăn. Trong đó, số lượng khách du lịch đến tham quan các khu, điểm du lịch trong khu di chuyển nhanh chóng theo nhu cầu cao về việc lưu trú du lịch, đặc biệt ở các khu vực có cảnh quan tự nhiên và khu dân cư. xen kẽ; type base lưu trú dạng homestay tự động phát triển nhanh, tập trung yếu tố chủ trong vùng lõi của di sản.

Công ty quản lý đất đai, các hoạt động xây dựng, kinh doanh dịch vụ lưu trú, sử dụng tài nguyên du lịch trong khu di sản chưa nghiêm, có phạm vi kéo dài không xử lý để thực hiện; nghiên cứu sinh công công ty tư vấn, tôn tạo lịch sử văn hóa, bảo vệ cảnh quan môi trường không phù hợp với vị trí và tầm vóc của di sản; các dự án đầu tư về hạ tầng du lịch trong khu di chuyển khai thác chậm; sản phẩm du lịch trong khu di sản còn lặp lại, đơn điệu, thiếu chương trình du lịch chuyên sâu về khảo cổ học, khám phá di sản gắn kết với các giá trị, truyền thống văn hóa-lịch sử về vùng đất Cố đô Hoa Lư.

Tỉnh Ninh Bình xác định lấy hệ thống truyền thông văn hóa trị giá và cảnh quan thiên nhiên độc đáo để tạo dựng hình ảnh và thương hiệu du lịch của Quần thể danh thắng Tràng An. This chính là những lợi ích để nâng cao hình ảnh, vị trí du lịch Ninh Bình trên bản đồ du lịch trong nước và quốc tế.

PV: Trân trọng cảm ơn ông!

HỮU TRƯỞNG (thực hiện)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *