Bộ chính trị thi hành kỷ luật đồng chí Bùi Nhật Quang Chủ tịch Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam

Rate this post

(HNMO) – Ngày 30-9-2022, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Bộ Chính trị để xem xét, thi hành kỷ luật đồng chí Bùi Nhật Quang, Cục trưởng Trung ương Đảng, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Sau khi xem xét đề nghị của Ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị nhận thấy:

Đồng chí Bùi Nhật Quang chịu trách nhiệm chính, trách nhiệm đứng đầu về những khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam nhiệm kỳ 2015-2020 (giai đoạn từ tháng 11-2019 đến tháng 8-2020) và nhiệm kỳ 2020-2025. Tổ chức vi phạm nguyên tắc, sinh hoạt Đảng, Quy chế làm việc của Đảng ủy đến nội bộ Ban Thường vụ Đảng ủy, tập thể lãnh đạo Viện Hàn lâm mất đoàn kết; vi phạm quy định về những điều lệ viên không được làm, về trách nhiệm nêu gương, về việc kiểm tra các quyền trong Bộ công tác, chống chạy chức, chạy quyền; thiếu trách nhiệm, buông lỏng chỉ đạo, quản lý; Thiếu kiểm tra, giám sát để Viện Hàn lâm và một số đơn vị trực thuộc có nhiều phạm vi kéo dài trong bộ tác vụ, quản lý sử dụng tài chính, tài sản, công tư đầu tư; quản lý nghiên cứu khoa học, đào tạo; giải quyết khiếu nại, tố cáo; không thực hiện chỉ đạo, kết luận của các tổ chức Đảng cấp trên.

Vi phạm, khuyết điểm của đồng chí Bùi Nhật Quang gây hậu quả nghiêm trọng, mất liên kết nội bộ, bức xúc trong bộ máy, quản trị viên, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và thân bản.

Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, phạm vi nguyên; theo quy định của Đảng về kỷ luật, Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật Cảnh cáo đồng chí Bùi Nhật Quang.

Đề nghị các chức năng kỷ luật về hành chính đối với đồng chí Bùi Nhật Quang, kịp thời với kỷ luật Đảng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *