Bitcoin có thể bắt đầu tăng lên 63 đô la trước khi chia đôi tiếp theo

Rate this post

Bitcoin có đáy hướng và bắt đầu tăng 15 tháng trước khi giảm một nửa dữ liệu trong quá khứ.

“Hãy sợ hãi khi người khác tham lam và tham lam khi người khác sợ hãi”, nhà tư vấn huyền thoại Warren Buffett đã từng nói.

Có lẽ bây giờ là lúc để tham gia thị trường tiền điện tử, vì bitcoin (BTC) có thể sớm tìm thấy sự hỗ trợ và tăng lên 63.000 đô la vào tháng 3 năm 2024.

Đó là mới nhất dự báo từ Markus Thielen, Trưởng bộ phận nghiên cứu và chiến lược tại nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử Matrixport, công ty có tài sản 10 tỷ đô la đang được quản lý.

Dự đoán tích cực dựa trên giả định rằng bitcoin sẽ lặp lại hành động tăng giá được thấy khi giảm một nửa vào tháng 7 năm 2016 và tháng 4 năm 2020.

Trong cả hai trường hợp, bitcoin có đợt tăng 15 tháng trước khi giảm một nửa and in half month, the transaction cao hơn 39% so với 24 tháng trước.

Giá khởi điểm tăng 15 tháng trước khi giảm một nửa theo (tháng 11 năm 2022) và có xu hướng kết thúc cao hơn 39% so với mức giao dịch 24 tháng trước. This thing is mean is the bitcoin transaction level 63.160 đô la (tháng 3 năm 2022 ở mức 45,538 đô la * (1 + 39%) = $ 63,160) trước tháng 3 năm 2024, – Thielen viết trong bản in mới nhất của Matrix on Target.

Kiến trúc chứng chỉ Bitcoinba lần giảm một nửa cho đến nay. Giá đã tăng từ 8.800 đô la lên 69.000 đô la trong 18 tháng sau khi giảm một nửa thứ ba vào ngày 12 tháng 5 năm 2020.

Halving lần thứ tư ban đầu dự kiến ​​sẽ xuất hiện vào tháng 5 năm 2024. Tuy nhiên, với tỷ lệ được băm mạnh trong trường gấu, công việc giảm một nửa hiện dự kiến ​​sẽ diễn ra tháng 3 năm 2024.


Xem thêm:

Bitcoin có thể bắt đầu tăng lên 63 đô la trước khi chia đôi tiếp theo

4.1 on 56 đánh giá

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *