100 bác sĩ tham gia hội thảo X-quang phổi và siêu âm cơ, xương, khớp

Rate this post

BPO – Sáng nay 2-10, Sở Y tế, Ban bảo vệ, thiết bị sức khỏe của tỉnh Bình Phước phân phối Công ty TNHH y tế Việt Tiến (VT Healthcare) tổ chức hội thảo cập nhật kiến ​​thức X-quang phổi và siêu âm cơ, xương, khớp.

This is a normal year of the activity of the Y Tế nhằm thực hiện tốt Thông tư số 22/2013 / TT-BYT và Thông tư số 26/2020 / TT-BYT hướng dẫn đào tạo liên tục cho bộ phận y tế.

Bác sĩ chuyên khoa II Đỗ Thị Nguyên, Phó giám đốc Sở Y tế, Phó trưởng Ban bảo vệ, vận hành sức khỏe bộ quản lý phát hành tại hội thảo

Tại hội thảo, hơn 100 bác sĩ đến từ các cơ sở y tế cùng nghe Bác sĩ chuyên khoa I Nguyễn Quang Trọng, Tổng thư ký Chi hội siêu âm Việt Nam trình bày 4 chuyên đề: Đọc phim X-quang phổi, siêu Âm thanh cổ ống chứng khoán, vai siêu âm và khớp siêu âm.

Các bác sĩ tham gia hội thảo

Thông qua 4 chuyên đề, giảng viên hướng dẫn và cung cấp nhiều kiến ​​thức cho đội ngũ bác sĩ của tỉnh, liên quan đến các nội dung nêu trên. Special is the direction of the details of the current certificate of film chụp X-quang để đưa ra thử nghiệm sơ lược; sử dụng kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh không phân loại, sử dụng sóng âm thanh tần số cao để quan sát, đánh giá xương cấu trúc và khớp trong các công việc điều trị bệnh, xương, khớp…

Bác sĩ chuyên khoa I Nguyễn Quang Trọng, Tổng thư ký Chi hội siêu âm Việt Nam hướng dẫn các bác sĩ thực hiện siêu âm cơ, xương, khớp

Ngoài cung cấp mới lý thuyết, trong buổi chiều, 100 bác sĩ được thực hiện trên các bệnh nhân. Điều này giúp các bác sĩ kịp thời chỉnh sửa kiến ​​thức vừa được cập nhật, đồng thời mang lại niềm vui mới trong điều trị cho bệnh nhân.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *